A- A+
Gå til innholdet

Detaljer om kurset:

Fra : 29-08-2017, kl. 09:00
Til : 29-08-2017, kl. 16:00
Sted : Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Meld deg på

Sertifiseringskurs i Karriereferdigheter 

 

Karriereferdigheter er de mestringsstrategiene/ ferdighetene, holdningene og kunnskapen et menneske trenger for å mestre og stå i jobb og skoleroller gjennom livet samt å takle egen karriere.  Folk kan falle ut av yrkeslivet, være i ferd med å gjøre det eller ønsker å utvikle egen karriere. Da blir det et viktig fokus i karriereveiledningsarbeidet å finne ut av hvilke ferdighetsområder den enkelte trenger å arbeide med. Målet er at arbeidssøker lærer og utvikler de ferdighetene som er nødvendige for å fungere i en yrkesrolle og i egen karriere.

Dette kurset lærer du deg innholdet i effektive verktøy innen karriereferdigheter som du kan bruke i ditt arbeid.  Dersom du bruker Work Interest Explorer i bedriften har du tilgang til en oppdatert digital versjon. På kurset får du tilgang til en papirversjon - Karriereferdigheter Arbeid & Inkludering.

Målgruppe:     Kurset passer for alle veiledere som arbeider med mestring av jobb og karriere. Det passer også for veiledere med lederansvar som har ansvar for å bygge opp innhold i veiledningstjnestene i en bedrift.

Innhold i kurset:

  1. Innføring i karriereferdighetsperspektivet – fokuset på læring av kunnskaper, holdninger og mestringsstrategier.
  2. Lære innholdet i karriereferdighetsrammeverket: - Karriereferdigheter - Arbeid & Inkludering.
  3. Karriereferdigheter – Arbeid & Inkludering som analyseverktøy for å utvikle, forbedre og kvalitetssikre innhold i leveranser på fag innen karriereveiledning og arbeidsinkludering.
  4. Karriereferdigheter – Arbeid & Inkludering som sjekkliste for å identifisere veiledningsbehovet hos arbeidssøkeren og skreddersy og individualisere innholdet i veiledningstilbudet.
  5. Bruke verktøyet til å designe faglig innhold på et konkret område – kravspesifikasjon i tiltaket AFT, eller andre områder du arbeider med i din egen veiledningsrolle.
  6. Analysere egne metoder på ulike karriereferdighetsområder - gir de læringsutbytte og karriereferdigheter? Prinsipper for å utvikle metoder som gir karrierelæring.

- Karriereferdigheter Arbeid & Inkludering - er en omfattende og detaljert beskrivelse av alle karriereferdigheter på ca. 700 spørsmål og kan brukes både på policy nivå, organisasjonsnivå og på veiledernivå til å utvikle og kvalitetssikre praksis innen karriereveiledning og arbeidsinkludering.

 

Verktøyet  er utviklet på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning. Det er dermed en svært helhetlig tilnærming til å identifisere hvilke områder man trenger å jobbe med i karriereveiledning og arbeidsinkluderingsfeltet.

 

​Pris:                    Kurset koster kr 1.750,- inkl. lunsj

NB! Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

 

Påmeldingsfrist:  18. august

 

 

Meld deg på

 

 

 

Lokale kurs

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs. Ta kontakt med Pia Gavin - pia.gavin@nhoservice.no