A- A+
Gå til innholdet

Detaljer om kurset:

Fra : 06-03-2018, kl. 09:30
Til : 06-03-2018, kl. 16:00
Sted : Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Meld deg på

Flerkulturell Karriereveiledning - dagskurs

På dette kurset skal vi se nærmere på hvordan språk, kultur og systemforståelse kan påvirke både veileder og veisøkers holdninger og handlinger i veiledningsprosessen. Dette kurset henvender seg spesielt til veiledere som jobber med innvandrere eller andre veisøkere med begrenset norsk språkforståelse og/eller lite skolebakgrunn.

 

For å lykkes med utdanning i Norge eller finne en jobb i dagens arbeidsmarked, er det viktig å utvikle et godt ordforråd og begrepsapparat. Da er det viktig at veileder bruker metoder og verktøy som åpner for dialog og læring hos veisøker. Ved bruk av gode visuelle verktøy og enkle veiledningsmetoder, kan vi stimulere til bedre selvinnsikt, språkutvikling og systemforståelse.

Hvilke dilemmaer møter vi ofte på i møte med flerkulturelle veisøkere?

 

Som veileder vil du kunne bli utfordret på din forståelse for kultursensitive temaer som igjen har betydning for din veiledningspraksis.

Vi skal jobbe med ulike øvelser og gruppeoppgaver i løpet av kursdagen.

Kursholder vil tilpasse gruppeoppgavene etter deltakernes behov og tidligere veiledningserfaring.

 

Hovedtemaer på kurset vil være:

  • Hvordan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer?
  • Kollektivistisk tradisjon i møte med individet i fokus
  • Kultursjokket
  • Faktorer som påvirker norskopplæringen og karriereveiledningen
  • «De må jo lære mer norsk!» Hva betyr de ulike norsknivåene?
  • Verktøy og metoder
  • Nyttige nettressurser

 

Kursleder er Cathrine Bjordal som har jobbet som faglærer i alternativ ungdomsskole, som rådgiver i arbeid med bistand og som faglig veileder for lærere og spesialpedagoger. De siste 7 årene har hun jobbet som karriereveileder og lærer på voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. Skolens deltakere er flykninger i introduksjonsprogrammet, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og unge voksne med flerkulturell bakgrunn som ønsker grunnskoleopplæring og vgs.

 

Pris:    prisen pr. deltaker inkl. lunsj er kr 1.800,-

Kurset er primært for egne medlemmer og medlemmer i ASVL som vil bli prioritert ved inntak. For andre er prisen 25% høyere.

 

Påmeldingsfrist:     26. februar

Bindende påmelding. NB! Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

 

Velkommen til en spennende kursdag!​

Meld deg på

 

 

 

Lokale kurs

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs. Ta kontakt med Pia Gavin - pia.gavin@nhoservice.no