A- A+
Gå til innholdet

Detaljer om kurset:

Fra : 21-03-2018, kl. 09:30
Til : 22-03-2018, kl. 15:30
Sted : Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Meld deg på

Asperger syndrom i arbeid

Mennesker med asperger syndrom, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser. For å lykkes med å integrere personer med AS i arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

 

Kurset tar for seg:

  • Hva er asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Kartlegging av styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid

 

Målgruppe: Kurset passer for veiledere i alle sektorer som jobber med inkludering av personer med asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV, arbeids- og inkluderingsbedrifter o.l. Kurset vil også være aktuelt for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis. Andre med oppfølgingsansvar for personer med diagnosen (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.  

 

Kursholdere er Linda Nygård og Siri Kvalheim.

Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag nestleder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften

Siri Kvalheim har solid erfaring som kursholder, veileder og koordinator i arbeids- og inkluderingsbedriften Astero. Hun har jobbet i tiltakene «Arbeid med Bistand», «Avklaring» og «Veien Videre». Siri er sertifisert karriereveileder. Kvalheim er nå avdelingsleder for Spesialistbedriften i Molde.

 

Pris:    prisen pr. deltaker inkl. lunsj er kr 4.300,-

NB! Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere..

 

Påmeldingsfrist:    21. februar

Bindende påmelding. NB! Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

 

Meld deg på

 

 

 

Lokale kurs

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs. Ta kontakt med Pia Gavin - pia.gavin@nhoservice.no