A- A+
Gå til innholdet

aiLæringBilde fra det første brukerforum

aiLæring er en felles læringsplattform for medlemmer i Arbeid & Inkludering. Etter en pilotfase ble læringsplattformen satt i drift fra 2. halvår 2017. 

aiLæring eies i felleskap av medlemsbedrifter som benytter læringsplattformen. Ved tegning av avtale får bedriften tilgang til sin egen side med egen logo, og verktøyene for å tilgjengeliggjøre og lage innhold for egen bedrift. 

aiLæring har læringsressurser for både ansatte og arbeidssøkere. Vi er i startfasen med å tilgjengeliggjøre, dele og produsere innhold, men allerede nå er det publisert mange nyttige læringsressurser både for ansatte og arbeidssøkere.

 

Våre tilbud til bedrifter som tar i bruk aiLæring

Vi gir tilbud om grundig opplæring, da erfaring viser at dette er avgjørende for å implementere aiLæring i bedriftene.

Startpakker
Startpakken er ment for superbruker(e) og de som skal jobbe mest i læringsplattformen. Dette er normalt de som er ansvarlig for utvikling og kompetanse både hos ansatte og arbeidssøkere. Det er en fordel om minst en som deltar fra bedriften har gode digitale ferdigheter. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av egenarbeid/forberedelser, to-dagers kurs og oppfølging av hver enkelt bedrift på video.

Det er planlagt følgende startpakker første halvår:

  • 14. og 15. februar
  • 11. og 12. april
  • 13. og 14. juni

Kurs i innholdsproduksjon
Kurset holdes for de som har gjennomført startpakken. Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan man lager arrangementer/fysiske kurs og nettkurs. Du vil også lære hvordan du lager en kombinasjon av nettkurs og arrangement. aiLæring er basert på læringsplattformen Moodle med noen designtilpasninger og funksjoner som ikke er Moodle-standard. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av egenarbeid/forberedelser, to-dagers kurs og oppfølging.

Nærmere informasjon: ailaring@nhoservice.no