A- A+
Gå til innholdet

Regjeringserklæringen gjør arbeidsinkludering til en satsing

Anniken Hauglie fortsetter som arbeidsminister i den nye blågrønne regjeringen. - Bransjen ser frem til et fortsatt godt samarbeid med henne, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering. 


Han er svært glad for at regjeringen har valgt å gjøre inkludering til en satsing i regjeringserklæringen. Han lover at bransjeforeningen Arbeid & Inkludering vil være med på regjeringens store satsing, inkluderingsdugnaden.

-Vi ser det er behov for praktisk handling slik at personer som står lenger unna arbeidslivet og trenger lengre løp for å komme i jobb prioriteres. I fjor ble over 9.000 personer med mange huller i CV-en rekruttert fra attføringsbedriftene inn i det ordinære arbeidsliv.

- Det finnes ingen kjappe løsninger å få folk raskt i arbeid, men moderne attføringsmetodikk bygger på omfattende tillitsbasert samarbeid med arbeidsgivere gir resultater. Det unike med denne måten å jobbe på er at man ikke bare tar utgangspunkt i den enkeltes muligheter etter tett og bred oppfølging fra attføringsapparatet, men man vektlegger like mye bedriftenes behov for arbeidskraft for å bygge en solid jobbmatch. Vi deler gjerne av vår erfaring med regjeringen, sier direktør Kenneth Stien.

- Når det gjelder varig tilrettelagt arbeid for dem som står aller lengst fra det ordinære arbeidslivet, er vi positive til den varslede satsingen hvis dette innebærer flere plasser og bedre innhold for brukerne, sier Stien.

​Klikk her for å lese hele den nye regjerningserklæringen fra Jeløya (H, V og FrP). 

 

Publisert: 17. januar 2018