A- A+
Gå til innholdet

Viktig konferanse om inkludering i arbeidslivet

Sentrale politikere og fagpersoner er invitert til RI-Norges vinterkonferanse. Temaet i år er høyaktuelt for vår bransje: Inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Få med deg denne viktige konferansen.

Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men ønsker seg inn. Målet med delmål 2 i IA-avtalen er at flere med nedsatt funksjonsevne skal få muligheten til å jobbe. Men resultatene lar vente på seg. Tilskuddsordninger og regelverk skal bidra til at terskelen for å komme i arbeid senkes, men mange opplever paradokser i tilbudene, fordi det finnes ulike regelverk i utdanning-, helse- og arbeidsliv.

RI Norges Vinterkonferanse 2018 belyser dilemmaer og løsninger for økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Er tiltakene preget av helhetstenkning og ressursfokus, eller er skillelinjer mellom utdanning-, helse- og arbeidsliv hindringer for inkludering og deltakelse?

Vinterkonferansen vil peke på løsninger og hindrene for økt inkludering og deltakelse.

Blant innlederne er: 

  • Statssekretær Christl Kvam
  • Lars R. Ødegård, seniorrådgiver i Norges Handikapforbund
  • Jan Tøssebro, dr. polit. og professor i sosialt arbeid, NTNU Trondheim
  • Torgeir Hernes, psykolog, Kunnskapsstaben i Arbeids- og Velferdsdirektoratet
  • Erlend Wiborg (Frp)
  • Lise Christoffersen (Ap)
  • Ollaug Bollestad (Krf)

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er politikere, ledere og ansatte som arbeider for å bistå mennesker inn i arbeidslivet, eller med å til å legge til rette for at flest mulig kan stå i jobb. Konferansen er videre aktuell for ledere og ansatte i skole og utdanning, for brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.

Arbeid & Inkludering er medlemmer i RI-Norge, og våre medlemsbedrifter kan delta på konferansen til medlemspris. 

Klikk her for program og påmelding.

Publisert: 29. november 2017