A- A+
Gå til innholdet

Asperger syndrom i arbeid - 2-dagers kurs

 

Mennesker med asperger syndrom, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser. For å lykkes med å integrere personer med AS i arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

Kurset tar for seg:

  • Hva er asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Kartlegging av styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid

 

Målgruppe: Kurset passer for veiledere i alle sektorer som jobber med inkludering av personer med asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV, arbeids- og inkluderingsbedrifter o.l. Kurset vil også være aktuelt for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis. Andre med oppfølgingsansvar for personer med diagnosen (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.  

 

Kursansvarlig er Linda Nygård

Linda er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag nestleder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften

 

Klikk her for å se kommende kurs

 

Lokale kurs 

Ønsker din bedrift å arrangere kurs lokalt hos dere? Ta kontakt med Pia Gavin, pga@nhosh.no  for mer informasjon om pris og betingelser