A- A+
Gå til innholdet

Benchmarking Attføring (BATT)- kvalitetsutvikling og samhandling

BATT er et samarbeid mellom Nav, ASVL og Attføringsbedriftene for å finne relevante mål på kvalitet i attføringsarbeidet.

Gjennom BATT er målet å:

  • Etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet.
  • Introdusere et sterkere element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene med tanke på å stimulere til forbedringsarbeid.
  • Legge til rette for benchmarking og benchlearning.
  • Gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på disse tjenestene.
  • Gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling.

Sentrale dokumenter 

  • Spesifikasjon for Benchmarking Attføring 2017 kan lastes ned her. Det er denne som skal brukes ved utfylling av tallene i BATT. Alle relevante dokumenter er tilgjengelig portalløsningen for BATT og indikator.no
  • Den opprinnelige rapporten fra arbeidsgruppa er tilgjengelig for nedlasting her. Denne gir bakgrunnen for hvorfor BATT er etablert.

BATT-resultater

For nærmere informasjon kontakt spesialrådgiver Jon Qvortrup - jon.qvortrup@nhoservice.no