A- A+
Gå til innholdet

EQUASS Assurance

Equass Assurance logoEQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav til kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering av arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet.  EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

For nærmere informasjon: www.equass.no