A- A+
Gå til innholdet

Fagrådet

Bransjeforeningen har opprettet et Fagråd med en representant m/personlig vara fra hver distriktsforening. Fagrådet møtes to ganger årlig.

Fagrådet har også som en viktig oppgave å være et faglig bindeledd mellom bedriftene i distriktsforeningene og sekretariatet i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Det innebærer bl.a. å informere om hva som diskuteres lokalt, rapportere om behov for kompetanseutvikling, kurstilbud og andre faglige problemstillinger. I tillegg kommer Fagrådet med innspill til tema for våre ulike konferanser mv.

 

Fagrådet består av følgende medlemmer:

Distriktsforening Øst:
Therese Sæberg,  ts@orbitarena.no

Distriktsforening Innlandet:
Sigrid Grude Amb, Providor AS sigrid@providor.no

Distriktsforening Sør:
Trine Brox, Idea Kompetanse AS, trb@ideakompetanse.no

Distriktsforening Vest:
Wenche Iren Warberg, A2G AS, wenche.iren.warberg@a2g.no

Distriktsforening Nordvest:
Heming Sand, Brisk AS,  heming.sand@brisk.no 

Distriktsforening Nordland:
Kine Baustad, Agenda AS, kineb@dinagenda.no

Distriktsforening Nord:
Toril Aamo, Nordtro AS, toril@nordtro.no