A- A+
Gå til innholdet

 

 

 

NAV har satsing og fokus på arbeid og psykisk helse. Et av de viktige virkemidlene er arbeidsrettede tiltak på gård. Her spiller arbeidsinkluderingsbedrifter en viktig rolle for å følge opp deltakerne.

I løpet av de siste årene har over 100 tiltaksplasser blitt etablert på gårdsbruk i regi av Vilje Viser Vei (VVV)– satsingen på arbeid og psykisk helse i NAV. Tiltaket er basert på et formelt samarbeid der Arbeid & Inkludering- og vekstbedrifter er tiltaksarrangør godkjent av NAV, mens gårdbrukeren er underleverandør med avtale med tiltaksarrangør og står for daglig drift og oppfølging av deltakerne.

Arbeids og Velferdsdirektoratet har revidert gjeldene avtaler og laget veiledning til partene ved inngangen til 2011. Linker til disse dokumentene finner du under.

Det er viktig at det er et tydelig skille mellom Grønt Arbeid og Grønn Omsorg, sistnevnte er ett tilbud gjennom kommunene, mens Grønt Arbeid er et NAV tiltak og har som formål å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet når det synes riktig for den enkelte. 

”Det er mye godt utenpå en hest, som gjør godt inne i ett menneske”

(Sitat tidligere fylkeskoordinator i VVV, Gitte Godø, NAV Østfold)

Nyttige linker: 

Nyttige dokumenter: