A- A+
Gå til innholdet

 

NOKUT har foretatt tilsyn med alle universiteter og høgskoler i Norge som samarbeider med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning

 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ønsker å få bedre oversikt over omfanget av samarbeid med eksterne aktører om studietilbud som gir studiepoeng. Vår samarbeidspartner Høgskolen i Østfold har derfor ikke anledning til å inngå nye samarbeidsavtaler om studier. Vi må derfor avvente resultatet av denne gjennomgangen før vi eventuelt kan sette opp nye studier.

 

Vi vil informere nærmere når vi får avklaringen fra høgskolen.

Ingen aktiviteter