A- A+
Gå til innholdet

Hva får du som medlem av Arbeid & Inkludering i NHO Service?

 

 

 

 

Arbeid & Inkludering skal være en åpen og innovativ bransjeforening som bidrar til utvikling av medlemsbedriftenes faglige nivå og resultater. Slik ønsker vi at fellesskapet vårt skal styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft.

Arbeid & Inkludering spiller en viktig rolle i utviklingen av politikken på arbeidsinkluderingsfeltet gjennom kontakter mot faglige og politiske miljøer og media.

 

Som medlem i Arbeid & Inkludering deltar du i et bransjefellesskap blant annet gjennom aktive distriktsforeninger, men også i et felleskap med næringslivet ellers gjennom NHO:

 • Sekretariat som svarer på spørsmål fra medlemsbedriftene innen yrkesrettet attføring, regelverksfortolkning m.m
   
 • Dokumentasjon og forskning, blant annet gjennom bencmarking (BATT), nyhetsbrev tall og statistikk m.m
   

 • Sammen med NHO har vi lansert rekrutterings- og inkluderingsstrategien Ringer i Vannet.
   

 • Utstrakt kurs- og seminarvirksomhet med fokus på fagutvikling.

 • Årlige fagkonferanser, i tillegg til andre mer tverrfaglige seminarer og dagskonferanser.
   

 • iJobbdagene – et av Norges største og viktigste arrangement om arbeidsinkludering
   

 • Sterk satsing særlig på Karriereveiledning hvor bransjen i dag er i front med over 2500 sertifiserte karriereveiledere siden 2007. Har blant annet utviklet interessekartleggingsverktøyet Jobpics som har blitt spredt til en rekke europeiske land.
   

 • Læringsnettverket – bransjens eget nettverk for læring, tilpasset opplæring og formalkompetanse.
   

 • Initiert krav om kvalitetssikringssystem hos alle tiltaksarrangører som driver skjermede virksomheterSom medlem av en bransjeforening i NHO Service har du videre tilgang til NHOs mange tilbud og svært gunstige medlemsfordeler blant annet på advokattjenester, forsikring og pensjon:

Medlemmer kan kontakte sin landsforening for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser, ansettelser etc. NHOs arbeidsrettsavdeling yter spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.

NHOs 15 regionkontor tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse – der du er. I tillegg har enkelte lands- og bransjeforeninger egen regionforening.

Skreddersydd og veldig gode betingelser. Enkelt, oversiktlig og tidsbesparende. Som NHO-medlem kan du nå raskt og enkelt tegne person-, skade- og motorforsikringer.

Medlemmer av NHO Service vil ofte spare inn kontigenten ved å ta i bruke innkjøpskjeden. Innkjøpskjeden er drevet av NHO Reiseliv og er en av landets største grossist- og profilkjedeuavhengige innkjøpsorganisasjoner. 

Stort vareutvalg fra over 120 leverandører. Se alle her

NHO har fremforhandlet en svært gunstig innskuddspensjonsordning hos Storebrand. NHO og Storebrand har som felles mål å sikre medlemsbedriftene den mest effektive administrasjonen, den beste servicen, og den beste rådgivningen.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt. Det gis i tillegg en time gratis førstekonsultasjon. Eurojuris Norge har kontorer i 15 norske byer.

NHO-fellesskapets team av jurister tilbyr alle medlemmer veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, samt blant annet kurs for leverandører.

NHOs eksperter på arbeidsliv, tariff, arbeidsrett og næringsjus har laget forskjellige verktøy som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Medlemmer finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, FAQ, nettkurs, benchmarking m.m. på nho.no/minside

I Næringslivets Skole får våre medlemsbedrifter nyte godt av NHO-fellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs innen Lov og avtaleverk, Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Ledelse og personal.

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Onsagers AS som samarbeidspartner på patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Gjennom arrangement og nettverk som Småtinget, NHOs Årskonferanse, regionale årskonferanser, møter du likesinnede med samme utfordringer og erfaringer.

Medlemmer som ønsker å vise sin tilknytning til NHO, kan bruke NHOs medlemsmerke. Merket kan for eksempel benyttes på trykksaker, nettsider og annet materiell.

Bedrifter må ha tillatelse for å kopiere materiale som er opphavsrettslig beskyttet. NHO har forhandlet frem en mønsteravtale som gir store besparelser for de medlemsbedriftene som trenger avtale med Kopinor.

I samarbeid med Norsk Designråd tilbys alle NHO-medlemmer designrådgivning og fri deltakelse på en rekke faglige arrangementer om design.

 

 

 

Velkomstrabatt
Innmelding første halvår: 50% reduksjon (minimum 2.000,- pr. år avhengig av bransje)
Innmelding andre halvår: Fritt medlemskap ut året.
 

 

Veien til medlemskap
Du benytter elektronisk innmeldingskjema via NHOs nettsted her. Minimum for medlemskapets lengde er to (2) år. Etter dette er varslingsfristen for uttredelse seks (6) måneder.