A- A+
Gå til innholdet

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

Indikator.no er et bransjeinternt benchmarkingssystem for arbeidsinkluderingsbedrifter. Systemet driftes av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering, og har som målsetting å drifte gode kvalitetsindikatorer som er målbare og felles for arbeidsinkluderingsbedriftene i Norge. Med indikator menes nøkkelresultat som i en sammenheng vil kunne si noe om bedriftens utvikling og dens evne til å levere gode arbeidsrettede tjenester.

 

Disse indikatorene gjør det mulig å sammenlikne bedriftene for å finne "best practice" og gjennomføre "benchmarking" og "benchlearning".

Det er kun bedrifter som er med i indikator.no som har tilgang til data mens verktøy utviklet i dette prosjektet er gjort tilgjengelig for alle gjennom denne hjemmesiden.

 

 

Indikatorene

Følgende indikatorer er definert:

 

Økonomiske indikatorer:

1. Egenkapitalprosent
2. Investeringsgrad
3. Likviditetsgrad 2
4. Resultatgrad

Prosessindikatorer:

5. Ventetid
6. Gjennomsnittlig oppholdstid
7. Ekstern arbeidspraksis
8. Avbruddsprosent
9. Repetisjonsprosent

Formidlingsindikatorer:

10. Videre til jobb
11. Videre til aktive løsninger
12. Videre til annet
 

Arbeidsmiljøindikatorer:

13. HMS-avvik
14. Sykefravær
15. Kompetanseutvikling

Bedriftsindikatorer:

16. Medieoppslag
17. Forbedring
18. Samfunnsbidrag
19. Avviksnivå
20. Deltakelse

Partnerskapsindikatorer:

21. Hospiteringspartnere
22. Samarbeidspartnere

Tilfredshetsindikatorer:

23. Kundetilfredshet
24. Ansattes tilfredshet
25. Ansattes vurdering av bedriften som tiltaksarrangør
26. Brukertilfredshet

 

 

Spesifikasjoner:

 

Gjeldende veileder for BATT og indikator.no 

 

 

 

 

Etiske retningslinjer

 

Prosedyre for etiske retningslinjer.

 

Nyttige verktøy

 

Benchlearning verktøy (Excel) - Et verktøy som kan brukes ved sammenlikning av to organisasjoner

Scorecard eksempel (Excel) - Et eksempel på hvordan man kan lage et målkort for å bruke indikatorene aktivt som en del av virksomhetens styringsverktøy internt

Sammenlikning mellom Indikatorene og EQUASS Assurance (Excel) - En oversikt over hvor indikatorene kan passe inn i forhold til de 100 spørsmålene i EQUASS Assurance

 

Hvis du vil vite mer om Indikator.no, eller ønsker å bli medlem, kan du kontakte spesialrådgiver Jon Qvortrup, 94470395, jon.qvortrup@nhoservice.no.