A- A+
Gå til innholdet

Internasjonal gruppe

Styret i bransjeforeningen vedtok på sitt møte 25. April 2007 å opprette ”Internasjonal gruppe”.

Alle våre medlemsbedrifter har anledning til å være med i internasjonal gruppe. Hensikten er å få til en bredere kontaktflate overfor European Platform of Rehabilitation (EPR) og andre aktuelle internasjonale relasjoner mv. Bedriftene må selv betale for sine ansattes utgifter i denne forbindelse. Deltakelse bør allikevel være av interesse fordi medlemmene i utvalget vil få nyttig kompetanse og en kontaktflate som kan benyttes til utvikling av tjenestetilbudet hjemme og ikke minst til å koble seg opp til ulike internasjonale utviklingsprosjekter mv.

Sekretariatet i bransjeforeningen mottar jevnlig informasjon fra EPR og andre internasjonale instanser. Eksempelvis kan dette dreie seg om internasjonale konferanser, men ikke minst informasjon om utenlandske attføringsbedrifter som søker partnere til ulike EU-program, som for eksempel Leonardo prosjekter. Relevant informasjon videresender kun til medlemmer i Internasjonal gruppe eller andre medlemsbedrifter som eksplisitt har ønsket å motta slik informasjon. Om din bedrift ønsker å komme på en slik e-postliste, selv om dere ikke er medlem av internasjonal gruppe, vennligst ta kontakt med Paal Haavorsen,  paal.haavorsen@nhoservice.no

Det eneste kravet til bedriftene som ønsker å være med i Internasjonal gruppe er at de lager en bedriftspresentasjon på engelsk – se presentasjoner under. På denne måte vil EPR og andre internasjonale aktører/potensielle samarbeidspartnere få bedre kjennskap til den enkelte bedrift. Særlig vil dette kunne være aktuelt i forbindelse med søk etter partnere i internasjonale prosjekt mv.
Bedriftenes presentasjoner er også oversendt EPR.

Aktiviteter i gruppa har til nå konsentrert seg om enkelte møter vedrørende ulike EU-programmer som for eksempel Leonardo og Pregress. Hovedaktiviteten har imidlertid vært at vi deltar på EPR sin Annual Conference (Maastricht 2008, Waterford 2009, Helsinki/Tallinn 2010 og Athen 2011).  I forkant av Annual Conference har vi en egen norsk seminardag, hvor vi fordyper oss i enkelte tema, gjerne knyttet til den medlemsbedriften i EPR som arrangerer Annual Conference. På denne måten får vi bedre kjennskap til medlemsbedriftene i EPR og ikke minst få en tilvenning i å snakke ”attføringsengelsk” før selve konferansen starter.