A- A+
Gå til innholdet

JOBPICS - billedbasert interesseverktøy

Populært!
Siden 2009 er Jobpics solgt i snart 900 eksemplarer i det norske markedet. Medlemmer i Arbeid & Inkludering og ASVL, NAV, skoler, karrieresentre, voksenopplæringssentre og ulike tilbud til minoritetsspråklige er de hyppigste kundene. Jobpics får stor oppmerksomhet som et effektivt hjelpemiddel for å få personer i karrierevalgprosesser til å utvide synet på seg selv og finne nye muligheter. Arbeidsforskningsinstituttet og VOX har utgitt flere rapporter på verktøyet -klikk her for å laste ned rapportene. Jobpics har også blitt tildelt prosjektmidler fra EU for å lage europeiske versjoner av verktøyet og finnes foreløpig i spansk, finsk, litauisk og estisk versjon i tillegg til den norske. Se www.jobpics.no for mer informasjon om dette prosjektet.

Jobpics er laget av Arne Svendsrud og eies av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service.

For hvem?
Jobpics er et billedbasert karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser. Jobpics kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, personer med lese - og skrivevansker, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. I tillegg har det vist seg at personer med liten mestringsopplevelse fra skolen, hvor et tekstbasert interesseverktøy oppleves som for ”skolepreget”, har stor nytte av Jobpics.

Hva består Jobpics av?
Jobpics er svært enkelt å bruke og består av 186 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), samt krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra samme yrke og en liste over 10 beslektede yrker slik at andre yrker kan utforskes videre. Enkelt og konkret!

Basert på RIASEC systemet
Jobpics er basert på RIASEC systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. RIASEC systemet deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

Du får:

  • 186 billedkort fra bredden av norske yrker - trykket på miljøvennlig polypropylen plast som tåler langvarig bruk.
  • Prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker og sortere kortene
  • Manual med grundig beskrivelse av verktøyet og RIASEC systemet ( klikk her for å laste ned Jobpics manualen).
  • Plastkoffert til oppbevaring av Jobpics

Jobpics kurs
Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering tilbyr kurs av 5 timers varighet for opplæring i bruken av Jobpics og teorien bak. Klikk her for å se aktuelle kurs.
Kurset kan også kjøres lokalt i din bedrift eller organisasjon. Kontakt Pia Gavin på pia.gavin@nhoservice.no eller telefon 23 08 86 65. ang. arrangering av lokalt Jobpics kurs
Det er ikke et krav om gjennomført Jobpicskurs for å kunne kjøpe eller bruke verktøyet.
 

Priser:
 kr 8.300 eks. mva, for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering og ASVL pr. sett
 kr 9.800 eks. mva, for ikke-medlemmer pr. sett
Ved bestilling på 3 eller flere sett gis det en rabatt på kr. 1.000,- per Jobpics sett.
 

Bestilling: 

For å bestille klikk her, fyll ut de tomme feltene og trykk Send.

 

For praktiske spørsmål rundt bestillingen, kontakt Pia Gavin på pia.gavin@nhoservice.no eller telefon 23 08 86 65.
Kontakt Arne Svendsrud på telefon 99025590 eller på e-post: arne@karriereverktoy.no ved spørsmål vedrørende innhold og bruk.

Det ble gjort en liten forbedring av Jobpics våren 2013. 5 nye bilder er lagt til. For de som har kjøpt Jobpics før 2013 kan de nye bildene bestilles hos Pia Gavin : pia.gavin@nhoservice.no eller telefon 23 08 86 65.