A- A+
Gå til innholdet

Rapporter om Jobpics

 

Karriereveiledning for Innvandrere – erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring (VOX, Nasjonal enhet for Karriereveiledning 2013) -klikk her for å laste ned
VOX har skrevet rapporten og voksen opplæringen i Asker og Bærum kommune ved Cathrine Bjordal , Ellen Haraldsen og Inger A. Beck i Voksenopplæringen i Bærum som har gjennomført prosjektet.
Jobpics og RIASEC systemet brukes på en systematisk, grundig og spennende måte for å arbeidsrette Norskfaget i voksenopplæringen som tilbys flyktininger som kommer til Norge. Jobpics og RIASEC systemet har her først og fremst en misjon som en enkel måte å få et nytt språk på seg selv og en oversikt over mulighetene i et moderne vestlig arbeidsmarked.

 

Jobpics – et billedbasert interesseutforskingsverktøy (Arbeidsforskningsinstituttet ved Angelika Schafft, 2012) - klikk her for å laste ned

Erfaringsrapport om Jobpics (Oktober 2012). I forbindelse med EU prosjektet Jopbice Europe dybedeintervjuet forsker Angelica Schaft ved Arbeidsforskningsintituttet 10 erfarne karriereveiledere fra forskjellige type organisasjoner om deres erfaringer med bruk av jobpics.