A- A+
Gå til innholdet

Karriereveiledning – En faglig bærebjelke i arbeidsinkluderingsarbeid

Karriereveiledning er viktig i ulike fagfelt i Norge: skoleverk, høyskoler og universitet, karrieresentre og NAV. Ikke minst er karriereveiledning en faglig bærebjelke i arbeidsinkluderingsarbeid. Arbeid & Inkludering har levert kurs på karriereveiledningsfeltet siden 2006. Kursene har hatt god respons, og passer for ansatte fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. På våre kurs får du innsikt i nødvendige metoder og verktøy for å gjennomføre karriereveiledningsprosesser i praksis: WIE, Jobpics, Structured Career Interview  (SCI) og Karriereferdigheter- Arbeid & Inkludering

De fleste kursene i karriereveiledning som vi tilbyr leveres i samarbeid med Karriereverktøy AS, som er Norges ledende leverandør av verktøy og kurs innenfor karriereveiledning. Vi har levert kurs på karriereveiledningsfeltet siden 2006. Over 7000 veiledere har gjennomført våre kurs siden 2006 og det gjør det til Norges mest populære kurstilbud innen karriereveiledning.  

Kursene passer for veiledere fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. På våre kurs lærer du og sertifiseres i de mest brukte metoder og verktøy for å gjennomføre profesjonell karriereveiledning i praksis: Work Interest Explorer (WIE), Norske karriereferdigheter, Structured Career Interview  (SCI) og Jobpics. Vi tilbyr også kurs i karreiereveiledning av flerkulturelle. 

Kursene utfyller hverandre og utgjør tilsammen en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet. 

For mer informasjon om kursene,se her