A- A+
Gå til innholdet

Kompetansestrategi for Arbeid & Inkludering

Her finner dere bransjens kompetansestrategi vedtatt av styret første gang høsten 2008. Den er senere revidert desember 2010 og desember 2014.

Strategien viser hvilken retning og faglig nivå vår bransje skal ha. Det er derfor viktig at medlemsbedriftene følger opp strategien slik at vi som bransje framstår som gjenkjennbare og med høy faglig og relevant kompetanse.

Denne kompetansestrategien vil også kunne være aktuell å bruke i forbindelse med bedriftenes årlige kompetansehevingsplan jf. krav for sertifisering i EQUASS Assurance.

Det er vedtatt opprettet et eget fagråd som vil vurdere strategien jevnlig. Fagrådet består av en representant fra hver distriktsforening og ledes av fagsjef Paal Haavorsen.

Klikk her for å lese kompetansestrategien