A- A+
Gå til innholdet
: Trondheim
Jobpics i arbeid med flerkulturelle
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning - Work Interest Explorer (WIE)
: Oslo
Flerkulturell Karriereveiledning - metoder og verktøy
: Oslo
Innføringskurs i Jobpics
: Oslo
Kurs i Supported Employment (SE)
: Oslo
Læringsnettverkets Metodekurs Les&Skriv
: Oslo
Asperger syndrom i arbeid
: Oslo
Læringsnettverket - Metodekurs Minoritetsnorsk
: Oslo
Kurs i Karrierekompetanse - Norske Karriereferdigheter
: Oslo
Læringsnettverket: Metodekurs for videregående skole
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning - Work Interest Explorer (WIE)
: Oslo
Innføringskurs i Motiverende Intervju (MI)
: Gardermoen
Fagkonferansen 2018
: Oslo
Med traumer i bagasjen
: Oslo
Sertifiseringskurs i Rådgiveren og Veilederen Basis
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning - Work Interest Explorer (WIE)
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning med sertifisering i Structured Career Interview (SCI)
: Oslo
Samling for faglige ledere og mellomledere 2018

 

 

 

Lokale kurs

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs. Ta kontakt med Pia Gavin - pia.gavin@nhoservice.no