A- A+
Gå til innholdet
: Oslo
Sertifiseringskurs i Norske Karriereferdigheter
: Oslo
Læringsnettverket: Metodekurs for videregående skole
: Oslo
ADHD og Asberger og løsninger i arbeid - Innføringskurs - FULLT
: Oslo
Anbudskurs - bli god på å skrive anbud
: Oslo
Kick off - Brukerforum aiLæring
: Oslo
Læringsnettverkets Metodekurs Les&Skriv
: Oslo
Hvordan skrive gode sluttrapporter til NAV - dagskurs
: Oslo
Kurs i sykefraværsoppfølgning
: Oslo
Erfaringsworkshop SIA
: Lørenskog
VTA Seminaret 2017: Fremtidens VTA
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning med sertifisering i Structured Career Interview (SCI)
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning - Work Interest Explorer (WIE)
: Oslo
Læringsnettverket - Metodekurs Minoritetsnorsk
: Oslo
Kurs i Karrierekompetanse - Norske Karriereferdigheter
:
Jobpics i arbeid med flerkulturelle
: Oslo
Grunnkurs i Supported Employment (SE)
: Oslo
Med traumer i bagasjen - 2 dagers kurs
: Oslo
Læringsnettverket: Metodekurs for videregående skole
: Oslo
Læringsnettverket - Metodekurs i tallbehandling - Fullt, mulig å stå på venteliste
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning - Work Interest Explorer (WIE)
: Gardermoen
Fagkonferansen 2018

 

 

 

Lokale kurs

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs. Ta kontakt med Pia Gavin - pia.gavin@nhoservice.no