A- A+
Gå til innholdet
: Oslo
Kurs i Karrierekompetanse - Norske Karriereferdigheter
: Oslo
Work Interest Explorer - Oppdateringskurs
: Oslo
Innføringskurs i Motiverende Intervju (MI)
: Oslo
Workshop om Effektiv ledelse av menneskelige ressurser i kunnskapsorganisasjoner
: Stavanger
Sertifiseringskurs i Rådgiveren og Veilederen Basis
: Oslo
Flerkulturell Karriereveiledning - metoder og verktøy
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning - Work Interest Explorer (WIE)
: Oslo
Kurs i Karrierekompetanse - Norske Karriereferdigheter
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning med sertifisering i Structured Career Interview (SCI)
: Trondheim
Jobpics i arbeid med flerkulturelle
: Oslo
Kurs i Karriereveiledning - Work Interest Explorer (WIE)
:
Motiverende Intervju (MI) for ledere
: Oslo
Grunnkurs i Supported Employment (SE)
: Oslo
Læringsnettverkets Metodekurs Les&Skriv
: Oslo
Læringsnettverket - Metodekurs Minoritetsnorsk
: Oslo
Læringsnettverket: Metodekurs for videregående skole
: Gardermoen
Fagkonferansen 2018

 

 

 

Lokale kurs

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs. Ta kontakt med Pia Gavin - pia.gavin@nhoservice.no