A- A+
Gå til innholdet

Kurs i SIA  (Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy)

 

Bedrifter som ønsker å styrke oppfølgingen av deltakernes lærings- og utviklingsprosess og møte NAVs behov for raske, grundige og veldokumenterte prosesser med høy kvalitet på leveranse og sluttrapport, inviteres til å være med på kurs. Siden 2012 har et 60-talls medlemsbedrifter tatt i bruk verktøyet.

Kurset omfatter:

 • Innføring i SIAs bakgrunn hos NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
 • Informasjon om utviklingsarbeidet og SIAs plass i bransjen
 • Innlæring av SIA-struktur, SIA-oppgaver, perspektiver i datainnsamling, analyse og vurdering
 • Varsomhet og etikk i vurderingsarbeidet
 • Praktiske øvelser

I tillegg gis det innspill og ideer til:

 • Utvikling av egne SIA-oppgaver
 • SIA i sluttrapporter
 • SIA i ulike tiltak
 • Forankring, implementering og organisering av SIA i egen bedrift
 • Presentasjon av verktøyet for NAV

Deltakere i kurset får kurskompedium og tilgang til alt SIA-materiell, samt kursbevis.

 

Klikk her for å lese hva tidligere kursdeltakere har uttalt om kurset

Les mer om SIA (Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy) her

 

SIA-kurs arrangeres på etterspørsel enten sentralt i Oslo eller lokalt. Flere bedrifter i samme område kan gjerne gå sammen og bestille kurs, eller vi kan arrangere egne bedriftsinterne kurs. Innholdet og vinklingen kan skreddersys og tilpasses målgruppe og fokusområder.

Det er flere varianter av SIA-kurs å velge mellom:

 • Fullverdig kurs over 2 x 2 dagers samlinger, med ca. 1 måneds mellomrom. Egenarbeid mellom samlingene må påregnes. Dette kurset er mest egnet for de som aldri har vært i berøring med SIA.
 • Innføring i SIA over 2 sammenhengende dager. Dette kurset er godt egnet dersom bedriften og de ansatte har noe kjennskap til SIA fra før.
 • 1 dags workshop for de som har deltatt på SIA-kurs. Nyttig for å forsterke innlæringen og jobbe med konkrete utfordringer eller dele erfaringer. Det anbefales ofte en dags workshop i etterkant av innføringskurset over 2 dager.

 

Bestilling

Ta kontakt med Pia Gavin, pia.gavin@nhoservice.no for mer informasjon om pris og betingelser eller kontakt Merethe Horgen, merethe@enterkompetanse.no for avtale om datoer og innhold.