A- A+
Gå til innholdet

Bedrifter som ønsker å profesjonalisere sitt avklaringstilbud, styrke oppfølgingen av deltakernes lærings- og utviklingsprosess og møte Navs behov for raske, grundige og veldokumenterte prosesser, inviteres til å være med på kurs. Siden 2012 har et 50-talls medlemsbedrifter tatt i bruk verktøyet.

 

Kurset omfatter:

 • Innføring i SIAs bakgrunn hos NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
 • Informasjon om dynamikken i utviklingsarbeidet og SIAs plass i bransjen, sett ut fra Bransjeforeningen Attføringsbedriftene
 • Innlæring av SIA-struktur, SIA-oppgaver og perspektiver i datainnsamling
 • Bruk av SIA-resultater i analyse og vurdering
 • Trening og øvelser på bruk av struktur, oppgaver og analyse i reelle case
 • Varsomhet og etikk i vurderingsarbeidet
 • Erfaringsutvekslinger med bedrifter fra hele landet

 

I tillegg gis det innspill og ideer til:

 • utvikling av egne SIA-oppgaver fra bedriftens produksjon og administrasjon
 • bruk av SIA i sluttrapporter
 • bruk av SIA i ulike tiltak
 • forankring og implementering i egen bedrift
 • organisering og gjennomføring av SIA-oppgaver i egen bedrift
 • presentasjon av verktøyet for NAV

 

 

Deltakere i kurset får kurskompedium og tilgang til Sharepoint portal med alt SIA-materiell, samt kursbevis.

- Målet med denne satsingen er å gi alle brukere et attraktivt tilbud, opprettholde bedrifters status som foretrukket tiltaksleverandør og gi Nav svar som er bedre enn de forventer, sier Paal Haavorsen.

 

Bedrifter som har deltatt på kurs opplever at de har fått:

 • kompetanse til å effektivisere og strukturere kartleggingsprosessene
 • et godt supplement til dagens verktøy for å uttvikle bredden i egen Avklaring
 • utviklet evnen til å benytte egen produksjon i kartleggingsøyemed bedre
 • økt kvaliteten på sluttrapportene til NAV med tydeligere, etterprøvbare og bedre dokumenterte konklusjoner

 

 

Se kurskalenderen for aktuelle SIA-kurs

 

Lokale kurs

Ønsker din bedrift å arrangere kurs lokalt hos dere? Ta kontakt med Pia Gavin, pia.gavin@nhoservice.no for mer informasjon om pris og betingelser.