A- A+
Gå til innholdet

Grunnleggende kurs innen Supported Employment (SE)

SE er en metodikk som får stadig sterkere tilslutning, gjerne sett i sammenheng med metoden Indivudual Placement and Support (IPS). Forskning tyder på at SE/IPS er en effektiv metode for å få folk ut i jobb. NAV vektlegger i stadig sterkere grad denne metoden i forbindelse med ulike anbud. I tillegg kan metoden inngå i AFT-tiltaket og den er viktig i forbindelse med Ringer i Vannet metodikken. 

I dag har vi et godt læringsmateriale til våre medlemmer gjennom boken Verktøykassa for Supported Employment. I tillegg har vi på vår nye læringsplatform, aiLæring, lagt ut en film med et kort grunnkurs av Mike Evans innen SE-metodikken. 

 

Endel av vår medlemmer ønsker ytterligere undervisningstilbud innen SE og vi har derfor inngått et faglig samarbeid med Mike Evans. Mike Evans er tidligere president i European Union of Supported Employment og har blant mye annet vært hovedforfatter av boken Verktøykasssa for SE. Han har ledet ulike SE bedrifter/enheter siden midten av 90-tallet. Som en av de fremste ekspertene på SE har han  i tillegg vært involvert i en lang rekke prosjekter og opplæringsprogram i SE over hele Europa, blant annet i regi av EPR. Vi kan også nevne at Mike, på vår Fagkonferanse våren 2017, holdt et delseminar som fikk veldig gode tilbakemeldinger. 


Sammen med oss har Mike Evans nå utviklet en rekke kursmoduler som tar for seg de ulike sidene av SE. Mike kommer fra Skotland og har begrensede norskkunnskaper. Derfor vil undervisningen foregå på engelsk, men modulene er tilpasset det faglige innholdet og strukturen i Verktøykassa for SE. Det vil derfor  være nyttig for kursdeltakere å være kjent med Verktøykassa for så gjennom kursmodulene få utfyllende kunnskap, og ikke minst praktisk erfaring innen SE. 

Modulene nedenfor utgjør tilsammen et 2-dagers kurs og bransjeforeningen planlegger å tilby et slikt kursopplegg én gang hvert halvår. I tillegg kan våre medlemsbedrifter alene, eller i samarbeid med andre lokalt/regionalt, arrangere egne kurs. Det er også fullt mulig å sette sammen én kursdag med de moduler som man selv ønsker. Husk da at én dag inneholder maks moduler på tilsammen 6 timer. 

  • Developing a successful approach to Supported Employment (1.5 hours)
  • Understanding the activities of Supported Employment (2 - 3 hours)
  • Vocational Profiling (1 hour)
  • Job Finding & Marketing (3 hours)
  • Cooperating with employers (1.5 hours)
  • Employers’ Disability Charter (1 hour)
  • The role of Job Coaching and Employment Support (1.5 hours)
  • The benefits of Individual Placement and Support 
  • Connecting IPS to Supported Employment ( 1 hour)

 

Et 2-dagerskurs i regi av bransjeforeningen koster kr. 3.600 inkl. lunsj. Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere.

 

Første 2-dagers kurs arrangerer vi i Oslo, Næringslivets Hus, 27.-28. november. 

Dersom du ønsker å arrangere et lokalt kurs - ta kontakt med Pia Gavin, pia.gavin@nhoservice.no