A- A+
Gå til innholdet

Hvorfor Læringsnettverket?

Hvorfor Læringsnettverket? - Vi ser på Læringsnettverket som en merkevare  -  og slik gir medlemskapet  oss et kvalitetsstempel, sier fagleder Gunn Marit Arnegard i Vinn Hallingdal. VINN jobber …

Tar GREP om basiskompetanse

Tar GREP om basiskompetanse – Det skal ikke være slik at mangelfulle basisferdigheter skal være et hinder for at folk skal komme i utdanning og arbeid, sier Ellen Tinnesand ved GREP Grenland. Nå sp…

Setpro AS nytt medlem

Setpro AS nytt medlem Styrking av faglig kompetanse og tilbudet til deltakerne er grunnen til at Setpro har gått inn i Læringsnettverket. Setpro as er en arbeid og inkluderingsbedrift som le…

Jobbintro AS i Horten – nytt medlem i Læringsnettverket

Jobbintro AS i Horten – nytt medlem i Læringsnettverket Hvorfor har Jobbintro blitt medlem i Læringsnettverket? Les hva bedriften selv skriver: Vårt mål er å satse enda mer på opplæring.  Det ka…

Jobbkonsulentene - nytt medlem i Læringsnettverket

Jobbkonsulentene - nytt medlem i Læringsnettverket - Vi har stort fokus på å kartlegge jobbsøkers basiskompetanse, men vi mangler noe kompetanse på opplæring i basisferdigheter og spesielt opplærin…