A- A+
Gå til innholdet

Hvorfor Læringsnettverket?

- Vi ser på Læringsnettverket som en merkevare  -  og slik gir medlemskapet  oss et kvalitetsstempel, sier fagleder Gunn Marit Arnegard i Vinn Hallingdal.

VINN jobber bevisst og systematisk med kompetanseutvikling for å kunne levere solide helhetlige tjenester til arbeidssøkerne i Hallingdal.

- Basiskompetanse er viktig for å kvalifisere arbeidssøkere slik at de får en sikrere  tilknytning til arbeidslivet. Vi har jobbet mye med å  kartlegge basisferdigheter, men ønsker å kunne utvikle dette.Vi oppfatter Læringsnettverket som ei god ramme for å bli mer profesjonell på dette området. Dette bidrar til å videreutvikle, styrke og kvalitetssikre veilederkompetansen vår – og dermed tjenestene vi yter. Vi ser på Læringsnettverket som en merkevare  -  og slik gir  medlemskapet  oss et kvalitetsstempel, sier Arnegard.

 


Publisert: 20. desember 2016