A- A+
Gå til innholdet

Jobbintro AS i Horten – nytt medlem i Læringsnettverket

Hvorfor har Jobbintro blitt medlem i Læringsnettverket? Les hva bedriften selv skriver:

Vårt mål er å satse enda mer på opplæring.  Det kan et aktivt medlemskap i Læringsnettverket hjelpe oss med! Vi ser at grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og ikt er nødvendig i stadig flere jobber. Det er også et stort behov for norskopplæring i arbeidslivet. Kompetansehevende tiltak bidrar både til inkludering og til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøft arbeidsmarked. Gjennom praktisk og teoretisk læring skal våre deltakere bli godt forberedt for et moderne arbeidsliv.

Vi er en av ti attføringsbedrifter som er med i MIA-prosjektet (Medarbeiderdrevet Innovasjon i Attføringsbedrifter) hvor vi har definert opplæring som vårt overordnede strategiske mål for prosjektet. For å kunne gi et best mulig tilbud for personer i VTA, AFT og ungdommer vil vi bl.a. å tilby kartlegging og opplæring av basiskompetanse. Dette ønsker vi å gjøre med hjelp av digitale læringsplattformer. Også på dette området ser vi det som svært nyttig å bli medlem av Læringsnettverket hvor vi kan dra nytte av kurs og kompetanse som er tilgjengelig.

Jobbintro har som oppdrag å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. Jobbsøkere og deltakere hos oss får opplæring og veiledning samt at de er i et motiverende miljø for å lykkes i arbeidslivet. Vi jobber etter RIV-metodikken og samarbeider med en rekke bedrifter om arbeidspraksis og rekruttering. Målet er at arbeidsgiver og jobbsøker lykkes med å finne hverandre. Jobbintro bistår med veiledning og tilrettelegging i prosessen, både i forhold til arbeidsgiver og arbeidstaker.

Publisert: 8. juni 2016