A- A+
Gå til innholdet

Jobbkonsulentene - nytt medlem i Læringsnettverket

- Vi har stort fokus på å kartlegge jobbsøkers basiskompetanse, men vi mangler noe kompetanse på opplæring i basisferdigheter og spesielt opplæring i arbeidsnorsk for minoritetsspråklige. Derfor så vi det som strategisk lurt å bli med i Læringsnettverket, også som en forberedelse til AFT-tiltaket, sier teamleder Monica Olseng Stordal.

 

Jobbkonsulentene er en virksomhet i Stiftelsen Blåkors Fredrikstad. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med lange tradisjoner i Østfold. Jobbkonsulentene har kontorer i Fredrikstad og Sarpsborg, og tilbyr i dag tiltakene «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» og «Avklaring». Vi er 37 ansatte fordelt på jobbkonsulenter og andre ansatte ved våre arbeidstreningsarenaer. Vi har to gjenbruksbutikker, vaskeri, transportavdeling og en båt som tilbyr marinbiologiske ekskursjoner for skoler.

Jobbkonsulentene har de siste årene gjennomgått en omstillingsprosess for å tilpasse seg endrede krav fra vår hovedoppdragsgiver. Over en lengere periode har vi hatt stort fokus på å benytte det ordinære arbeidsmarkedet til arbeidstrening i størst mulig grad.  Dette har blant annet ført til at flere interne arbeidstreningsarenaer i virksomheten har blitt lagt ned og at andre avdelinger har blitt rustet opp og drives som selvstendige bedrifter, med mer relevante og hensiktsmessige arbeidsoppgaver. For et år siden ble det ansatt en markedskonsulent, dette for å profilere virksomheten og satse på målrettet markedsarbeid.

Jobbkonsulentenes visjon, verdier og overordnede målsetninger forutsetter bevisst og systematisk arbeid med kompetanse, og utvikling av den enkelte ansattes kompetanse. De siste årene har Jobbkonsulentene jobbet med å bygge en felles faglig kjernekompetanse hos alle ansatte.

Jobbkonsulentenes faglige plattform er forankret i fagteorien Supported employment. Alle jobbkonsulenter skal inneha karriereveiledningskompetanse. Alle jobbkonsulenter har fått 3-dagers kurs i innføring i karriereveiledning samt WIE. De fleste ansatte er også sertifisert i NetPed sine kartleggingsverktøy «Rådgiveren» og «Veilederen basis». Vi har stort fokus på å kartlegge jobbsøkers basiskompetanse. Virksomheten ser imidlertid at vi mangler noe kompetanse ifht. opplæring i basisferdigheter og spesielt opplæring i arbeidsnorsk for minoritetsspråklige. I den forbindelse kontaktet vi læringsnettverket for å undersøke hvilke muligheter som lå i medlemskapet. I februar 2016 vedtok virksomheten at vi ønsket å bli medlem. Vi anså dette som strategisk lurt ifht. videreutvikling og forberedelse til det nye AFT-tiltaket, hvor opplæring i både basisferdigheter og bistand til å gjennomføre utdanning står sentralt.

 


Publisert: 14. mars 2016