A- A+
Gå til innholdet

Tar GREP om basiskompetanse

– Det skal ikke være slik at mangelfulle basisferdigheter skal være et hinder for at folk skal komme i utdanning og arbeid, sier Ellen Tinnesand ved GREP Grenland. Nå spisser bedriften kompetansen på opplæring innen basisferdigheter gjennom Læringsnettverket.

GREP Grenland er en av landets største aktører innen arbeidsinkluderingsfeltet med mer enn 200 fast ansatte som arbeider med kvalifisering og formidling til arbeid for svært mange personer hvert år ut i fra en filosofi om at alle som er i stand til det, skal få og beholde en jobb. Medlemskap i Læringsnettverket vil være nyttig i forbindelse med dette arbeidet, tror teamleder Ellen Tinnesand og Velle Andersen, Unni Hegna og Anne Kathrine Dyrland, alle fagansvarlige i Team formidling hos GREP.

Bedriften har per i dag 215 plasser for AFT og nesten like mange VTA –plasser. Det har alltid vært et fokus på læring for tiltaksansatte og jobbsøkere hos GREP, men de har lenge tenkt på at de ønsker mer struktur, økt målretting og kvalitetssikring av dette arbeidet. Dette vil også bidra til bedre utnytting av bedriftens ressurser, tror de.

Krav til å tilby opplæring i basisferdigheter i AFT- tiltaket, har gjort det enda mer aktuelt for bedriften å spisse sin kompetanse på dette feltet, og de har klare forventninger om at medlemskap i Læringsnettverket vil bidra til det. Økt fokus på læring og utvikling i VTA –tiltaket er et annet og viktig satsingsområde som gjør dette aktuelt.

Vi ønsker GREP Grenland velkommen som medlem, og gleder oss til videre samarbeid også på dette området. 

Publisert: 7. desember 2016