A- A+
Gå til innholdet

Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid

Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til bortfall i fra arbeidslivet. Jobber du med å bistå og veilede personer tilbake til arbeid vil du ofte møte mennesker med psykiske lidelser og symptomer. Da er det viktig å ha kunnskap, forståelse og kompetanse om psykisk helse. Arbeid og inkludering tilbyr et grunnleggende innføringskurs i lettere psykiske lidelser i samarbeid med klinisk arbeidspsykolog Stian Midtgård.

 

Kurset tar for seg:

  • Hva er angst, depresjon og søvnproblemer
  • Hva er det som opprettholder angst og depresjon og hva er det som gjør at en blir frisk
  • Hvordan kan arbeid bidra til å bedre psykiske lidelser.
  • Hvilke verktøy fra kognitiv terapi kan brukes av veiledere og arbeidsledere
  • Hva er årsaker til søvnproblemer
  • Konkrete verktøy som veileder og deltager kan bruke for å bedre søvnvansker som forsinket døgnrytme, insomni m.m
  • Hvordan tilrettelegge i arbeidssituasjonen

 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er primært personer som jobber innen feltet arbeidsinkludering og helse. Eksempel er blant annet ansatte ved Nav, arbeids- og inkluderingsbedrifter, HR-konsulenter, bedriftshelsetjenesten, rådgivere i videregående skoler.

Dette er et grunnleggende innføringskurs så du er ikke avhengig av å ha tatt kurs eller utdannelse innen feltet for å delta. Har du derimot videreutdannet deg i f.eks kognitiv terapi vil deler av kurset allerede være kjent.

 

Kursholder

Stian Midtgård er klinisk arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs og foredrag for blant annet NAV, kommuner, arbeids- og inkluderingsbedrifter mm. Han har også erfaring fra klinisk psykologvirksomhet hvor fokuset har vært pasienter som er sykemeldte eller står i fare for å falle ut av arbeidsliv eller skole.

 

Lokale kurs

Ønsker din bedrift å arrangere kurs lokalt hos dere? Ta kontakt med Pia Gavin, pia.gavin@nhoservice.no for mer informasjon om pris og betingelser.