A- A+
Gå til innholdet

FROG ONLINE IDENTITY – Et kurs i selvledelse

I samarbeid med Lyk-z & døtre tilbyr Arbeid & Inkludering sertifiseringskurs i metoden FROG ONLINE IDENTITY. Metodikken er prøvd i flere medlemsbedrifter med gode resultater på å få unge tilbake til utdanning og jobb.

 Lyk-z & døtre ble kåret til årets sosiale entreprenør i 2012 og har fått stor oppmerksomhet for sin metodikk for å få unge som er utenfor skole og arbeidsliv til å ta aktivt grep om eget liv.

– Det er dyptgående trening som skaper trygg selvfølelse, bevissthet rundt hvordan kommunisere med seg selv, og en bevissthet rundt hvordan de kan ha innflytelse på eget liv. Med dette på plass blir de svært ivrige etter å komme i gang med skole og jobb. Erfaring viser at 8 av 10 har skapt varig forandring i livet sitt etter denne treningen som heter FROG Online Identity, forklarer daglig leder Ingeborg Omdahl Lykseth.

Læringsplattformen er nøye sammensatt med elementer fra nevrofysiologi, kognitive gruppeprosesser, psykologi, ledertrening og coaching i form av strukturert workshop, og ikke minst et webbasert læringsverktøy som brukes aktivt før, mellom samlingene og etter avsluttet kurs.

Gode resultater
– Det er et omfattende opplæringsopplegg og krever mye av våre veiledere, men vi har tro på metodikken og mål om langsiktige løsninger for ungdommene, sier Nina Wang, leder av Kompetanse og ressurssenteret ved AS Rehabil i Oslo.
– Vi er meget fornøyd med opplegget. Deltakere har kommet mye lengre i sin karriere kun på få dager, også personer vi har brukt mye tid på før. De får fornyet selvtillit. Vi har tro på gode resultater, sier daglig leder Steinar Karlstrøm ved Aksis AS i Alta.
– Gjennom pilotprosjekter i Alta, Oslo og Porsgrunn ser vi at FROG Online-konseptet lar seg adoptere av våre medlemsbedrifter og med tilsvarende gode resultater. Derfor har både vi og Lyk-z & døtre tro på at dette lar seg spre over hele landet. Avtalen vi har inngått gir attføringsbedrifter en eksklusivitet på konseptet i sitt nedslagsfelt, sier fagsjef Paal Haavorsen.

Ha det gøy på jobb samtidig som du skaper vekst og forandring!
For å kjøre FROG ONLINE-kurs forutsettes det en sertifisering av veiledere. lyk-z & døtre as tilbyr derfor sertifisering av ansatte i våre medlemsbedrifter via sertifiseringskurs litt utenom det vanlige. Det er mellom 10-12 deltakere per gruppe, og treningen inviterer til høy deltakelse både mentalt og fysisk. Her får de ansatte lekt med gamle sannheter gjennom flere øvelser som er preget av lekenhet, humor og tillit.
Tør du tenke nytt?

Når treningen i tillegg er preget av lek, lyst og moro, på tross av at deltakerne bringes til randsonen av det de er komfortable med, gir det grunn til å forvente at dette skaper fundamental og varig ending.”

Sitat FROG trener

To til tre ansatte per bedrift får egen opplæring i metoden i egne sertifiseringskurs som holdes av lyk-z & døtre. Kursene går over 13 dager fordelt på tre samlinger, de ansatte får erfare på kroppen hvilke prosesser de i neste ledd vil være med å skape hos sine deltagende ungdommer.


Identitet, kommunikasjon og impact
Bedriftenes deltakergrupper består av 10-12 deltakere, og varer i 25 dager kombinert med en online platform som deltakerne har tilgang til parallellt med - og mellom samlingene.
Det er alltid to FROG-trenere som leder gruppene. Deltakerne blir løftet i sin forståelse av egne kvaliteter og verdier, og deres påvirkningskraft til omgivelsene. De blir sterkere rustet som ledere i eget liv.
En Tren-Trener fra lyk-z & døtre as vil alltid være til stede 15 dager gjennom første kurs som holdes per bedrift. I tillegg, vil våre ansatte være tilgjengelig for oppfølging per skype, telefon og epost.
Etter første leverte workshop, er bedriftens trenerne sertifiserte FROG-trenere.
Det er vanlig å holde ca. fire egne workshops i året.


Skaper varig endring

FROG-metoden er utviklet og skreddersydd av grunder og sosial entreprenør Ingeborg Lykseth, daglig leder av familiebedriften lyk-z & døtre as.
Hun har hatt ca. 500 unge gjennom sine workshops i Norge og Europa.
Ingeborg Lykseth har bred erfaring i kommunikasjon med barn og unge. Hun har gjennom sin erfaring fra psykiatrien, mediafag, co - active coaching og 30 års arbeid for og med unge utviklet metoden. Hennes visjon er å skape bevegelse og verdighet, og hennes mål er å lede unge voksne ut av en tilværelse uten skole eller arbeidsliv. Hun vil skape verdighet ved å hjelpe ungdom til å ta styring i eget liv. Metoden har hatt oppsiktsvekkende resultater, og i 2012 vant hun prisen årets sosiale entreprenør i Norge og er med i Ferds portefølje som 1 av 11 sosiale entreprenører.

– Jeg har sett at lyk-z utløser en indre og ukjent verdi og egenverdi i ungdom, som sprer seg til ståpels i varme strøk, sier Ferd-sjef Johan Andresen.


For mer informasjon, se www.lyk-z.no

Avtalen mellom Lyk-z & døtre og bransjeforeningen får medlemmene tilgang til på NHO Min side. (Viktig: Når du er logget inn på min side, klikk på "Se alle medlemsfordeler")