A- A+
Gå til innholdet

Relevante masteroppgaver

Som en del av bransjens FOU-strategi kan det gis økonomisk støtte på inntil 20.000 kroner for masteroppgaver som har relevans for bransjen.

Følgende kriterier ligger til grunn for støtte:

  • Tema for oppgaven må ha relevans for vår bransje.
  • Konklusjonene i slike oppgaver har ikke innvirkning på vedtak om støtte
  • Som hovedregel settes krav til minst karakter B for å kunne få slike midler.
  • Søknader behandles og avgjøres løpende gjennom året
  • Støtten på kr. 20 000 pr masteroppgave utbetales etter elektronisk overlevering til sekretariatet for utsendelse til medlemmene/publisering på vår hjemmeside.

Bransjeforeningen må for øvrig fritt kunne benytte oppgavens innhold til andre publikasjoner mv.

Følgende masteroppgaver har fått støtte:

  • "Attføringsbedriften - strategi og offentlig eierskap",  av Inger Johanne Birkelund.
    Problemstillingen i studien er å finne gode tiltak som kan styrke styrerepresentantenes rolle i utøvelse av aktivt eierskap i strategiprosessen. Dette er drøftet gjennom teori og empiriske undersøkelser ut fra tre innfallsvinkler: eiernes motivasjon for selskapsorganisering og hvilke roller eierne utøver overfor bedriften, eiernes muligheter til å innvirke på strategiske beslutninger og til slutt styrets rolle i utøvelse av aktivt eierskap. Attføringsbedriften Nordtro er casebedrift i oppgaven.