A- A+
Gå til innholdet
Geir Stønjum, arbeidsleder kjøkken , Gard Haugland, Bien Bar, Erik i arbeidstrening på kjøkken, Liv Hasaas daglig leder Alf AS og Jette Christensen AP.

– Folk som jobber med å få folk i jobb har den viktigste jobben jeg vet om

Jette Christensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet besøkte nylig  Alf AS i Bergen for å se hvordan de jobber med å få mennesker tilbake i arbeidslivet, og hvordan Ringer i Vannet gir dem gode kontakter i lokalt næringsliv.

Alf er en kommunalt eid arbeid- og inkluderingsbedrift som står bak flere arbeidstiltak i Bergen, som gatemagasinet Megafon, arbeidstreningshotellet Klosterhagen Hotell og dagsverket, hvor mennesker i en aktiv rus situasjon kan møte opp på ulike lokalisasjoner og delta i et dagsarbeid som er lønnet.

Dagen startet med en omvisning av daglig leder Liv Hasås på de ulike arbeidsrettede tiltakene som tilbys, og Jette lot seg tydelig imponere over mangfoldet av arbeidsoppgaver. Hun tok seg god tid til å spørre arbeidsleder både på megafon, grafisk avdeling og på tekstil avdelingen om hvilke utfordringer som opptok dem og hvordan de jobbet.

Turen gikk etterpå til Klosterhagen hotell. Hotellet drives som et ordinært hotell, og tilby arbeidstrening på samtlige av hotellets avdelinger. Her ventet Geir som er arbeidsleder på kjøkkenet sammen med to kandidater i arbeidstrening. Ute i bakhagen til hotellet gikk praten lett over bordet, og en interessert statsråd var særlig opptatt av den menneskelige kompetansen de ansatte i Alf har.  

Etter hvert kom også Gard Haugland, daglig leder og en av eierne i Restaurantene Bien, Bien Centro og Bien snackbar ansatte akkurat sin tredje medarbeider gjennom NHO satsingen Ringer i Vannet. Gard fullroser Klosterhagen for samarbeidet.

– Det er viktig for oss at det er enkelt og at vi ikke får for mange skjema og tidstyver. Ringer i Vannet er genialt for oss, og de vi har ansatt fra Klosterhagen er noen av de flinkeste vi har, forteller han.

Jette lot seg tydelig imponere av både arbeidet og menneskene, noe som kom til syne på Facebook siden hennes senere på dagen hvor hun skriver:

" Hva skal til for å få noen som egentlig ikke tror at arbeidslivet er en del av deres liv, eller at det de kan er viktig, til å ende opp med å servere dronningen? Det som skal til er noen som tror på deg og gir deg en mulighet. I Bergen er Gard Haugland fra Bien Ragnhild Friis-Ottessen fra Ringer i Vannet, Liv fra ALF og kokken Geir på Klosterhagen Hotell eksempler på "noen". Folk som jobber med å få folk i jobb har den viktigste jobben jeg vet om"

Publisert: 31. mai 2017