A- A+
Gå til innholdet

Aktuell vårkonferanse om arbeidsinkludering

I vårkonferansen 2017 stiller RI Norge spørsmål om tiltakene for økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv er preget av helhetstenkning og ressursfokus, eller om skillelinjer mellom arbeid og helse er et hinder. Medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering kan delta på konferansen til redusert pris.

RI Norge er den norske avdelingen av Rehabilitation International og har 27 medlemsorganisasjoner i Norge, deriblant Arbeid & Inkludering.

Målgrupper:

Konferansen er aktuell for politikere, ledere og ansatte innen arbeidsdeltakelse og/eller rehabilitering i kommune- og i spesialisthelsetjenesten. Den er videre aktuell for ledere og ansatte i grunn- og videregående skole, samt høyere utdanning. I tillegg er selvsagt konferansen aktuell for brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. 

Program

Tid

Tema/Innlegg

09:30

Registering og kaffe/te

10:00

Velkommen og bakgrunn for programmet.

Per Brannsten, leder i RI Norge

10:10

Hvordan kan vi inkludere alle i yrkesaktiv alder i arbeidslivet?

Innlederne belyser paradokser i velferdssystemet.   

                Lars R. Ødegård, seniorrådgiver i Norges Handikapforbund

                Jan Tøssebro, dr. polit. og professor i sosialt arbeid, NTNU Trondheim

                Thorgeir Hernes, psykolog, Kunnskapsstaben i Arbeids- og                 Velferdsdirektoratet

Spørsmål og debatt

11:45

Hvordan skape et mer samhandlende velferdssystem?

Stefan Heggelund (H), medlem av Arbeids- og sosialkomitéen og leder av                      Høyres Velferdsutvalg

12:30

Lunsj

13:30

I hvilken grad preger silotenkning vs helhetstenkning og ressursfokus dagens rehabiliteringstilbud.    Innlegg fra: 

  • Angelica Kjos, artist og erfaringskonsulent i Aberia Healthcare, redegjør for sine erfaringer sammen med sin «adoptivmor» i det offentlige, Kari Kjønnaas Kjos 
  • Kenneth Arctander Johansen, informasjonsansvarlig i RIO (Rusmisbrukernes organisasjon) og dr. gradsstudent
  • Synne Lerhol, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede
  • Sandra Langkaas Søgnen, lærer og leder for HLFU i Telemark

14:40

Pause og summing mellom deltakerne

14:50

Hvilke utfordringer ser du knyttet til inkludering i arbeids- og samfunnsliv og hvilke løsninger ser ditt parti for seg? Paneldebatt med sentrale politikere på velferdsområdet.

 

Kari Kjønnaas Kjos (FrP), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité

Rigmor Aasrud (A), medlem av Arbeids- og sosialkomitéen

Ketil Kjenseth (V), medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité

Stefan Heggelund (H), medlem av Arbeids- og sosialkomitéen og leder av                      Høyres Velferdsutvalg

 

Debattleder: Jan Monsbakken, Past President i RI Global

15:50

Avslutning

16:00

Takk for i dag!

 

Praktisk informasjon

 

Tid                                         23. mai 2017

Sted                                      Oslo Kongressenter, Youngs gate 21

Pris                                       Medlemmer/ikke-medlemmer i RI kr 1000,- / kr 1500,-

Påmelding                         RI Norges hjemmeside: http://ri-norge.no/  eller

e-post til: info@ri-norge.no

Påmeldingsfrist               25. april 2017

 

 

 

Publisert: 3. april 2017