A- A+
Gå til innholdet

Oppdatert Bransjestandard og fagkonsept for VTA

Faglig innhold og utvikling i VTA-tiltaket er en prioritert oppgave for bransjen. Bransjestandard og fagkonsept er nyttige verktøy for å utvikle god faglighet i tiltaket.

En egen arbeidsgruppe i bransjen har laget en rapport om blant annet hvordan tiltaket kan utvikles videre og hvordan bransjeforeningen skal prioritere dette tiltaket framover. Arbeidsgruppen gjennomførte en spørreundersøkelse og laget en rapport med anbefalinger.  I forlengelsen av dette ble det også i vår arrangert et eget seminar/workshop om VTA.

- Vi har en klar ambisjon om å styrke fokuset på VTA i bransjen og ikke minst utvikle tiltaket videre. Fagkonseptet og bransjestandard er nå revidert og oppdatert i tråd med arbeidsgruppas anbefalinger og vi håper de blir aktivt brukt i arbeidet med VTA, sier direktør Kenneth Stien.

Bransjestandard er vedlagt og ligger også fast ute på våre kompetansesider.

Fagkonseptet ligger på våre lukkede medlemssider. Medlemsbedrifter kan få tilgang til disse ved å kontakte pia.gavin@nhoservice.no  

Publisert: 28. oktober 2016