A- A+
Gå til innholdet

Læringsnettverket - tilpasset læring for arbeidslivet

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk blant medlemsbedriftene som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv.

 Sekretariatets funksjon i Læringsnettverket er:

 • Politisk påvirkningsarbeid, eks. dialog med departementene, direktoratene, Vox og andre.
 • Drifte fagutvalget, og drive fagligheten i nettverket videre
 • Administrere sertifiseringsordningen som en kvalitetssikring i Læringsnettverket
 • Promotere nettverkets aktiviteter i media og aktuelle forum
 • Representere Læringsnettverket i andre organisasjoners seminarer og konferanser
 • Være Læringsnettverkets representanter i Fleksibel Utdanning Norge 
 • Sørge for gode samarbeidsavtaler/ rabattordninger med aktuelle leverandører
 • Daglig support for medlemmene, eks. formidling av tjenester og produkter fra samarbeidspartnere, faglige og strategiske spørsmål.
 • Starthjelp for nye medlemmer (se under ”bli medlem”)
 • Bistå medlemmene i å avholde markedsføringsseminarer, internseminarer, etablere distriktsnettverk m.m.
 • Arrangere og administrere årlige seminarer, kurs, sertifiseringer og utdanningstilbud.

Kontakt oss

Gry Nielsen
Spesialrådgiver
Mobil: 412 08 839
E-post: gry.nielsen@nhoservice.no  

 

Solveig Jenssveen
Administrasjonssjef
Telefon: 23 08 86 73
Mobil: 99 60 96 62
E-post: solveig.jenssveen@nhoservice.no