A- A+
Gå til innholdet
Nyheter fra Arbeid & Inkludering
Description: 
RSS ITEM
ItemTitle Regjeringserklæringen gjør arbeidsinkludering til en satsing
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/regjeringserklæringen-gjør-arbeidsinkludering-til-en-satsing?M=News
ItemDescription Anniken Hauglie fortsetter som arbeidsminister i den nye blågrønne regjeringen. - Bransjen ser frem til et fortsatt godt samarbeid med henne, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2064
ItemPubDate 17.01.2018 12:30:00
RSS ITEM
ItemTitle Rekordmange med huller i CV-en i jobb i 2017
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/rekordmange-med-huller-i-cv-en-i-jobb-i-2017?M=News
ItemDescription I samarbeid med NAV skal arbeid- og inkluderingsbedrifter hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne å få en ordinær jobb. I 2016 formidlet bransjen 7000 personer i jobb, mens det endelig tallet for 2017 vil passere 9000.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2063
ItemPubDate 08.01.2018 13:50:00
RSS ITEM
ItemTitle Ringer i Vannet gir varige jobber
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/ringer-i-vannet-gir-varige-jobber?M=News
ItemDescription – 80% av utprøvingene gjennom Ringer i Vannet gir ansettelser, og 80% av disse blir varige ansettelser. Dette er gode tall, sier forsker Jan Tøssebro. Han pekte på risikoreduksjon og tryggheten for arbeidsgivere som særlige suksessfaktorer da han onsdag presenterte evalueringen av Ringer i Vannet.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2062
ItemPubDate 13.12.2017 15:00:00
RSS ITEM
ItemTitle Fikk ny giv som lærling
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/fikk-ny-giv-som-lærling?M=News
ItemDescription Daniel Eiksund er en av suksesshistoriene til prosjektet Ringer i Vannet av NHO. Det ble markert med diplomutdeling på Norsk Gjenvinning Ålesund, skriver Sunnmørsposten.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2061
ItemPubDate 06.12.2017 10:05:00
RSS ITEM
ItemTitle Grundig kurspakke innen karriereveiledning
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/grundig-kurspakke-innen-karriereveiledning?M=News
ItemDescription I samarbeid med Karriereverktøy og arbeidspsykolog Arne Svendsrud tilbyr Arbeid & Inkludering en bred kurspakke innen karriereveiledningsfeltet. Sjekk vårens kurs.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2060
ItemPubDate 01.12.2017 12:55:00
RSS ITEM
ItemTitle Viktig konferanse om inkludering i arbeidslivet
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/viktig-konferanse-om-inkludering-i-arbeidslivet?M=News
ItemDescription Sentrale politikere og fagpersoner er invitert til RI-Norges vinterkonferanse. Temaet i år er høyaktuelt for vår bransje: Inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Få med deg denne viktige konferansen.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2059
ItemPubDate 29.11.2017 12:35:00
RSS ITEM
ItemTitle – Budsjettforliket styrker tilbudene til dem som trenger det mest
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/–-budsjettforliket-styrker-tilbudene-til-dem-som-trenger-det-mest?M=News
ItemDescription Regjeringspartiene er blitt enige med Venstre og KRF om 325 flere VTA-plasser i 2018, samt at AFT-tiltaket skal vektlegges i tiltaksgjennomføringen.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2058
ItemPubDate 23.11.2017 11:15:00
RSS ITEM
ItemTitle Gode erfaringer med Ringer i vannet i Bergen
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/gode-erfaringer-med-ringer-i-vannet-i-bergen?M=News
ItemDescription Bien i Bergen er godt i gang med sin fjerde medarbeider hentet via Ringer i Vannet.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2057
ItemPubDate 15.11.2017 13:55:00
RSS ITEM
ItemTitle - Jeg har papir på at jeg ikke er lat
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/--jeg-har-papir-på-at-jeg-ikke-er-lat?M=News
ItemDescription Hovedoppslag i Adresseavisen om Ringer i Vannet. Flott jobbet av Escala, som er en del av arbeid- og inkluderingsbedriften Prima As
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2056
ItemPubDate 14.11.2017 14:15:00
RSS ITEM
ItemTitle Stort engasjement på VTA-seminaret
ItemLink http://arbeidoginkludering.no/rss/stort-engasjement-på-vta-seminaret?M=News
ItemDescription Gode utviklende arbeidsplasser internt og eksternt, faglig innhold, samarbeid med næringslivet, og opplæringstilbud til VTA-ansatte var temaer som gikk igjen på VTA-seminaret som ble arrangert denne uken.
ItemAuthor none@attforng.no(Admin)
ItemGuid http://arbeidoginkludering.no/Default.aspx?ID=1779&M=News&NewsID=2055
ItemPubDate 09.11.2017 14:15:00