A- A+
Gå til innholdet

SE+ - Systematisk oppfølging av mennesker med ulike funksjonsnedsettelser

SE+ er en metodisk tilnærming for å hjelpe personer med ulike funksjonsnedsettelser å få ordinært, lønnet arbeid på det åpne arbeidsmarkedet. Metoden bygger på den grunnleggende tenkningen i Supported Employment (SE) og tilpasninger av verktøy og praksis fra den anerkjente modellen Individual Placement and Support (IPS). Metoden er utviklet av Arbeid & Inkludering i samarbeid med IPS Norge AS ved Thomas Knutzen, og bygger på erfaringer fra IPS-prosjektet jobb+.

SE+ gir arbeidsinkluderingsbedrifter en solid metodisk tilnærming som vi har erfaring med gir svært gode resultater, tilbyr spesifikk opplæring av høy kvalitet, gir tilgang til strukturerte verktøy for analyse, resultatmåling og oppfølging og gir bedriftene et helhetlig verktøy som etterspørres av NAV.

Modulene og planlagt fremdrift

Kartlegging – Ved oppstart

Prosjektleder kartlegger metodekunnskap, grunner for å vurdere implementering, verdien av implementering av metode, organisasjonsstruktur, retningslinjer og nåværende praksis. Kartleggingen har som formål å finne ut hva som kan hindre, eller legge til rette for videre implementering.

Teambygging og struktur - ca 1. måned etter oppstart                         

Prosjektleder besøker bedrifter og hjelper ledelsen å identifisere effektive egenskaper for ansatte i programmet, for eksempel utholdenhet, positiv tenkning, kreativ problemløsning, evne til å arbeide med arbeidsgivere og så videre. Bistå ledelsen i å formulere forventninger til veilederne. For eksempel minimum antall jobbstarter. Videre bistå med å bygge strukturer; diskutere frekvensen på møter i det arbeidsrettede teamet, journalføring, resultater som skal overvåkes og så videre. Vurdere nødvendige endringer i innsøkings- og henvisningsprosessen. Utvikle tiltak for økt integrering av viktige samarbeidspartnere, eksempelvis NAV.

Opplæring – 2 dager - ca. 2 måneder etter oppstart

Opplæring jobbspesialister 
Gi opplæring til jobbspesialistene om metodisk tilnærming, snakke om åpenhet, hvordan lage karriereprofil og aktivt involvere klienter, individuelt jobbsøk, bygge arbeidsgiverrelasjoner, gi jobbstøtte, og grunnleggende ferdigheter i motiverende intervju.

Opplæring fagansvarlig
Gi opplæring til fagansvarlig om gjennomgang av resultater i programmet og diskutere planer for å forbedre resultatene ytterligere, hvordan hjelpe veilederne å bli bedre, hvordan lede teammøter og eksempler på feltveiledning. Fagansvarlig får tilgang til et eget verktøy for å måle resultater og følge opp ansatte.

Kvalitetsevalueringer – ca. 5 måneder og ca. 11 måneder etter oppstart     

Gjennomføring av kvalitetsevalueringer ved hjelp av kvalitetsskalaen i IPS. Presentasjon av resultatene til ledelsen gjennom egen rapport. Gjennom dette innføres kvalitetsskalaen som metodisk rammeverk og styringsverktøy for ledelsen. 

Spørsmål vedr. SE+ rettes til fagsjef Paal Haavorsen – paal.haavorsen@nhoservice.no  - telefon 23 08 86 67/ mobil 959 38 567