A- A+
Gå til innholdet

 Sertifisering i Læringsnettverket

Læringsnettverkets sertifiseringsordning er et internt kvalitetssikringssystem for våre medlemsbedrifter.  For å kunne bli sertifiserte tilbydere av tjenestene vist under må bedriftene dokumentere både formalkompetanse og metodeinnsikt.  Læringsnettverkets fagutvalg er sertifiserende innstans, og vil som sådan gå god for den kvaliteten bedriftene skal levere.  Ta kontakt med Gry Nielsen - gry.nielsen@nhoservice.no for nærmere informasjon om kravene til sertifisering.

 

Godkjent av Læringsnettverket: Les & Skriv

Individuelt tilrettelagt kompenserende læring innenfor lese- og skrivevansker; herunder bruk og tilpasning av egnede IKT-hjelpemidler og programvare.

Godkjent av Læringsnettverket: Tall & regning

Individuelt tilrettelagt læring innenfor tall- og matematikkvansker. Tilpasning i forhold til yrkesvalg og/eller ønsket studiesituasjon/skolegang.

Godkjent av Læringsnettverket: Kartlegging og diagnostikk

Screening og kartlegging av lese- skrive, matematikkvansker, norsk språkferdigheter (minoritetsspråklige), m.fl. Diagnostisk kartlegging enten ved egen spesialpedagog, eller ved avtale med ekstern fagkompetanse.

Godkjent av Læringsnettverket: Læringsrommet

Lokalt støttet fjernundervisning. Elever og studenter får en sosial arena for sine studier, og en veileder vil være behjelpelig med logistikk, studieteknikk, planlegging og motivasjonsarbeid ved gjennomføring.

Godkjent av Læringsnettverket: Minoritets-NORSK Individuelt tilrettelagt og praksisintegrert norskopplæring, gjerne i kombinasjoner med studier/ skolegang, eller konkrete arbeidssituasjoner.

 

Godkjent av Læringsnettverket: VGS

Samarbeidsprosjekter med Nav og fylkeskommunene rundt elever med frafall i den ordinære Videregående skole. Kartlegging, koordinering av hjelpeapparatet, veiledning, praksis og spesialpedagogisk bistand.    

Arbeidsrettet dataopplæring