A- A+
Gå til innholdet

SIA (Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy) er en tilnærming til avklaring av ulike aspekter ved fungering i arbeid, videreutvikling av disse og vurdering av yrkesretning.

SIA (Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy) brukes til:

  • Rask avklaring av aspekter ved arbeidsevnen
  • Måling av utvikling og fremgang i arbeidsevne
  • Kartlegging av kompetanse og opplæringsbehov mot spesifikke yrkesretninger

 

SIA er en strukturert måte å arbeide på, som gir effektivisering i gjennomføringen av tiltak og innsamlingen av data for vurdering i sluttrapport.

SIA er kortvarige, målbare oppgaver som gir grunnlag for vurdering av arbeidsevne, utvikling og kompetanse.

SIA er godt egnet i alle tiltak og spesielt Arbeidsforberedende trening (AFT).

Bedrifter som benytter SIA i sitt arbeid erfarer at verktøyet bidrar til en bred, rask og grundig vurdering av ferdighetsnivå, enten det er i kartleggings- eller utviklingsperspektiv. Dokumentasjon basert på SIA styrker etterprøvbarhet, objektivitet, gyldighet, pålitelighet og overførbarhet, slik at konklusjoner og anbefalinger blir mer holdbare og tydelige. 

SIA ble initiert av NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse og er videreutviklet av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Siden 2012 har et 60-talls arbeidsinkluderingsbedrifter og mer enn 200 veiledere tatt i bruk verktøyet.

Les mer om SIA kurs her