A- A+
Gå til innholdet

SIA (Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy) hjelper deg å jobbe raskt, målrettet og effektivt med kartlegging

Kartlegging med SIA kan brukes til:

  • Kartlegge og avklare ressurser og utfordringer i arbeidsevne
  • Sette mål og følge opp utviklingen i fungering
  • Kartlegge kompetanse og opplæringsbehov mot spesifikke yrkesretninger
  • Kartlegge tilretteleggingsbehov

SIA strukturerer tilnærmingen til bestillingen og hjelper deg å effektivisere gjennomføringen av tiltaket.

SIA gir deg flere perspektiver på innsamlingen av data og hjelper deg med å høyne kvaliteten på dine vurderinger og sluttrapporter.

SIA gir deg tilgang til kortvarige, målbare oppgaver som gir deg raske indikasjoner og tendenser, så du kan vurdere arbeidsevne, utvikling og kompetanse.

SIA er godt egnet i alle tiltak og spesielt Arbeidsforberedende trening (AFT).

Bedrifter som benytter SIA i sitt arbeid erfarer at verktøyet bidrar til en bred, rask og grundig vurdering av ferdighetsnivå, enten det er i kartleggings- eller utviklingsperspektiv. Dokumentasjon basert på SIA styrker etterprøvbarhet, objektivitet, gyldighet, pålitelighet og overførbarhet, slik at konklusjoner og anbefalinger blir mer holdbare og tydelige. 

SIA ble initiert av NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse og er videreutviklet av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Siden 2012 har et 60-talls arbeidsinkluderingsbedrifter og mer enn 200 veiledere tatt i bruk verktøyet.

Les mer om SIA kurs her