A- A+
Gå til innholdet

Attføringsbedriftenes skriftserie

Attføringsbedriftenes skriftserie tar for seg temaer knyttet til bransjens virksomhet som til nå er lite undersøkt.

Målet er å bidra til mer empirisk funderte analyser av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Rapportene som legges ut her er skrevet av bransjeforeningen Attføringsbedriftenes sekretariat; alene eller sammen med andre.

Rapport nr. 1 - Ekstern eller intern attføring?

- en undersøkelse av hvor deltakerne i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging

Rapport nr. 2 - Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? Hvem av dem får jobb?

Rapport nr.3. Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter.