A- A+
Gå til innholdet

Sertifisering i Smartmetoden™ i økonomi, helse og livskvalitet

Hvordan kurset er bygget opp

Trygg Økonomi AS har utviklet et helhetlig undervisningsprogram i personlig økonomi. Målet har vært å fange opp forholdet at kunnskaper i personlig økonomi har en avgjørende betydning for folks trivsel, helse og yteevne i arbeidslivet. Smartmetoden er derfor et praktisk verktøy for alle som vil lære å styre sin egen økonomiske hverdag.
Smart byr på mange aha-opplevelser, refleksjon og kunnskaper. Smart er et selvhjelpsverktøy i motiverende økonomi som setter brukeren i sentrum. I Smart lærer man ved å arbeide med sin egen økonomi og ikke gjennom tenkte eksempler. Slik ruster vi brukeren til å bli mer bevisst og mer aktør i forhold til egen økonomi.
Smartkurs er ikke et regnskapskurs eller et datakurs, men et kurs i personlig utvikling som ser på sammenhengen mellom økonomi, helse og hverdag.

I løpet av kurset utvikler deltakerne sitt årsbudsjett hvor man fokuserer på valgene bak tallene og oppmuntrer deltakerne til å tenke nytt. Smart består av kursmateriell til hver kursdeltaker og verktøy for å holde god kontroll på økonomien. Vi tilbyr opplæring i metoden for deg som ønsker å gi dine brukere kompetanse på dette viktige livsområdet.
 

Instruktørrollen

Smart er et praktisk kurs i personlig økonomi. Det stilles ikke krav til deg som instruktør om at du skal ha økonomisk utdanning for å kunne undervise i Smart. Det er samspillet mellom mennesket og pengene det fokuseres på i Smart og valgene bak tallene. Derfor er din formidlingsevne og villighet til å dele av dine erfaringer den beste basis for å bli en god instruktør i Smart. Du bør trives med å undervise og veilede.

Vi sertifiserer deg som instruktør og du står for undervisningen i din bedrift. Ved at den enkelte bedrift forestår undervisningen selv, sikrer du at Smart integreres best mulig med de tilbudene bedriften allerede har.
50 av medlemsbedriftene i Arbeid & Inkludering tilbyr dette kurset til sine deltakere, og det er utdannet over 650 instruktører i Smartmetoden. Som instruktør har du tilgang til et eget instruktørområde på undervisningsportalen www.tryggokonomi.no.
 

Hovedinstruktør

Lars Findahl er utdannet markedsøkonom DMA fra Markedshøyskolen i Oslo (1980). Etter invitasjon fra Mølla kompetansesenter (Bærum kommune) i 1992 og gjennom samarbeid over flere år, ble Smart-metodikken gravis utviklet. Smartmetoden er i dag et anerkjent verktøy for å undervis i personlig økonomi og for å holde god oversikt over økonomien sin. Metoden er i år 25 år og er i kontinuerlig i utvikling.  
 

 

 

Praktisk informasjon

Kurs holdes i Oslo 3 ganger i året. Minimum deltakerantall pr. kurs er 5; maksimum 8. Vi tilbyr også å holde kurs i din bedrift eller region. Kursene i Oslo holdes som regel ved NHOs kurssenter i Middelthuns gate 27, på Majorstua i Oslo.

Alle kursene går tirsdag til torsdag. Alle kursene starter første dag kl. 11, slik at du kan reise til kurset samme dag. For hvert kurs er timeplanen slik: tirsdag kl. 11- 16 30, onsdag kl. 09 – 16, torsdag kl. 09 -15. Pris: 7.700,- inkludert fyldig materiell og all bevertning under kursene.

I regi av tiltaksarrangørene og instruktørene har 17 000 deltakere gjennomført Smartkurs, med stor grad av tilfredshet.

https://www.tryggokonomi.no/                                             Kontakttelefon: 8800 7777

Folder om versjoner av Smart                                               Epost: lars@tryggokonomi.no

Påmelding til kurs