A- A+
Gå til innholdet

Statistikk og forskning

Medlemsbedriftene i Arbeid & Inkludering har årlig omlag 35 000 mennesker på arbeidsrettede kurs eller tiltak. Det er derfor svært viktig å dokumentere resultatene og samfunnsnytten av arbeidet som gjøres.

Samtidig er dokumentasjon og forskning et utgangspunkt for å gjøre tjenestene vi leverer enda bedre. Av denne grunn, samarbeider bransjeforeningen Arbeid & Inkludering nært med med alle de seriøse forskningsaktørene på arbeids- og inkluderingsfeltet. Årlig deltar vi i flere forskningsprosjekter.

Bransjeforeningen Arbeid og inkludering har også kontakt med utenlandske forskningsmiljøer, blant annet gjennom European Platform for Rehabilitation (EPR).

Sekretariatet i Arbeid og inkludering har ansvaret for å drifte det nasjonale benchmarkingssystemet BATT. BATT er et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, ASVL og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering.