A- A+
Gå til innholdet

ADHD og Asperger syndrom (Utviklingsforstyrrelser) og løsninger i arbeid.

Bransjeforeningen tilbyr kurs i ADHD og Asperger syndrom (Utviklingsforstyrrelser) og løsninger i arbeid. Disse gruppene sliter med spesifikke arbeidshindringer som sjelden avhjelpes av generell veiledningskunnskap. Det er et økende krav blant brukere med overnevnte utfordringer at tilbudene som gis er relevante, målrettede og i tråd med oppdatert kunnskap. 

Fokus i kurset vil være følgende: Du vil få grunnleggende kunnskap om sentrale trekk ved ADHD og Asperger syndrom og vi vil gå inn på hvilke konsekvenser dette vil kunne få på karrierevalg. Videre vil vi sette fokus på Kartlegging av yrkesmessige utfordringer i jobbsituasjon. Her vil du få opplæring i kartleggingsverktøyene ASWI (Asperger Syndrome Workplce Interview) og AWQ (ADHD Workplace interview). Videre vil vi gå gjennom arbeid med å utvikle mestringsstrategier som kan være aktuelle for personer med ADHD og Asberger syndrom.

Kursleder vil i hovedsak være arbeidspsykolog Arne Svendsrud

Relevante dokumenter:

 

Kurset arrangerers i Oslo samt lokalt hos våre medlemsbedrifter rundt om i landet - se her for informasjon om aktuelle kurs

 

Lokale kurs 

Ønsker din bedrift å arrangere kurs lokalt hos dere? Ta kontakt med Pia Gavin, pia.gavin@nhoservice.no  for mer informasjon om pris og betingelser