A- A+
Gå til innholdet

Kurs i Karriereveiledning – Her lærer du de verktøyene du trenger for å gjøre jobben

 

De fleste kursene i karriereveiledning som vi tilbyr leveres i samarbeid med Karriereverktøy AS, som er Norges ledende leverandør av verktøy og kurs innenfor karriereveiledning.  Karriereveiledning er en faglig bærebjelke i arbeidsinkluderingsarbeid, men er også viktig i mange andre sektorer i Norge som: skoleverk, høyskoler og universitet, karrieresentre og NAV. Vi har levert kurs på karriereveiledningsfeltet siden 2006. Over 7000 veiledere har gjennomført våre kurs siden 2006 og det gjør det til Norges mest populære kurstilbud innen karriereveiledning.  

Kursene passer for veiledere fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. På våre kurs lærer du og sertifiseres i de mest brukte metoder og verktøy for å gjennomføre profesjonell karriereveiledning i praksis: Work Interest Explorer (WIE), Norske karriereferdigheter, Structured Career Interview  (SCI) og Jobpics

Kursene utfyller hverandre og utgjør tilsammen en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet. 

For mer informasjon om verktøyene se her

 

2-dagers kurs

Kurs i Karriereveiledning - sertifisering i Work Interest Explorer (WIE)

Dette er basiskurset i Karriereveiledning. Du sertifiseres i Norges mest brukte profesjonelle karriereveiledningsverktøy. Her lærer du å arbeide med sentrale temaer som kartlegging av interesser, utvikle språk på seg selv og egne interesser, utforsking av karrieremuligheter/jobb og gjennomføring av realistiske og gode karrierevalg. Dette er sentrale temaer i de fleste karriereveiledningsprosesser. I tillegg lærer du å arbeide digitalt med utvikling av Karrierekompetanse /karriereferdigheter.          

         

Klikk her for mer info om kurset

 

 

Dagskurs

Kurs i Karrierekompetanse / Norske Karriereferdigheter

Karrierekompetanse / Karriereferdigheter er et nytt og helt sentralt område innenfor karriereveiledning og dreier seg om mestring av jobb og karriere. Karriereferdigheter er de holdningene, kunnskapen og strategiene som gir mestring, fungering, og utvikling i jobbrolle og karriere. Her lærer du deg Norske Karriereferdigheter som er designet for å kartlegge den kritiske karrierekompetansen den enkelte veisøker ønsker og trenger å jobbe med for å mestre egen jobb og karriere.  

Klikk her for mer info om kurset

 

 

2-dagers kurs

Kurs i Karriereveiledning med sertifisering i Structured Career Interview (SCI)

Dette kurset gir en fordypning i vesentlige emner innenfor karriereveiledning. Her lærer du å arbeide med utforsking og språksetting av selvet på en systematisk måte med sentrale temaer som personlige egenskaper, mestringserfaringer og verdier. I tillegg får du en god teoriforståelse av hva konstruktivistisk tilnærming til disse temaene er. 

Klikk her for mer info om kurset

 

Dagskurs

Work Interest Explorer (WIE) - oppdateringskurs

Dette kurset er for deg som bruker Work Interest Explorer  og som har tatt sertifiseringskurset før 2015 og som ønsker å få med deg de nyeste oppdateringene for å kunne utnytte verktøyet på en best mulig måte. Karriereveiledningsfaget utvikler seg videre og  WIE utvikler seg i takt med det.  Siden 2015 har derfor mange nyttige og sentrale moduler kommet til.

Klikk her for mer info om kurset

Dagskurs

Work Interest Explorer - Praktisk veiledning

Abonnerer dere som bedrift på WIE, eller bruker du det som veileder, men føler at dere ikke får utnyttet fullt ut potensialet som ligger i verktøyet? Da kan dette kurset være noe for dere.

Dette er kurset for deg som har tatt sertifiseringskurset i WIE og har noe erfaring i å bruke det,  men ønsker å gå grundigere inn i hvordan du kan bruke de enkelte delene av verktøyet i praktisk veiledning.

Klikk her for mer info om kurset

 

 

Dagskurs

Kurs i bruk av Jobpics

Her lærer du å bruke Jobpics som er et billedbasert interesseverktøy og teori med et flerkulturellt fokus.

Klikk her for mer info om kurset

 

 

Dagskurs

Kurs i flerkulturell Karriereveiledning

På dette kurset vil du lære om karriereveiledning av innvandrere og bruk av ulike verktøy og metoder. Vi skal se nærmere på hvordan språk, kultur og systemforståelse er med å påvirker veileder og veisøkerens holdninger og handlinger i veiledningsprosessen.

Klikk her for mer info om kurset