A- A+
Gå til innholdet

Nyttig verktøykasse for Supported Employment.

Gjennom det europeiske partnerskapet European Union of Supported Employment (EUSE) har det blitt utviklet en verktøykasse for Supported Employment i Europa. Nå foreligger denne verktøykassa i norsk oversettelse.

Bransjeforeningen har finansiert store deler av den norske oversettelsen av dokumentet som er en grundig gjennomgang av hvordan man jobber med Supported Employment. Partnerskapets intensjon har vært å styrke en sammenhengende og enhetlig metodisktilnærming for levering av spesialiserte Supported Employment-tilbud til personer med funksjonsnedsettelse og /eller utsatte grupper. Dette henger sammen med det langsiktige oppdraget: å sikre varig arbeid for flere mennesker som tilhører disse gruppene. Partnerskapet skulle samtidig søke å imøtekomme arbeidsgiveres behov for støtte og bistand, og skape økt bevissthet om dette området blant beslutningstakere og finansieringskilder.

 Klikk her for å lese "Verktøykassen"