A- A+
Gå til innholdet

Veteranprosjektet

NHO Service har utarbeidet en strategi for å gi Veteraner som sliter med å komme ut i arbeid en ny og bedre mulighet til å lykkes i arbeidslivet. Gjennom bl.a. Ringer i Vannet – strategien har Arbeid & Inkludering-bransjen fått en dedikert oppgave med å gi et arbeidsrettet tilbud til Veteraner med helsemessige utfordringer, herunder traumer. Våre medlemsbedrifter har jobbet på dette feltet også tidligere, men nå ønsker vi å profesjonalisere dette arbeidet ytterligere og synliggjøre det bedre.

Vi har etablert samarbeid med NAV Elverum (NAVsitt særlige ressurssenter for veteraner) og interesseorganisasjonen SIOPS i denne sammenheng.

I oktober 2015 samlet vi til kurs en del medlemsbedrifter som ønsker å satse faglig på dette fagområdet og ha dedikert personell som kan kontaktes av Veteraner og andre interessenter. Kurset ble ledet av Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). I tiden som kommer ønsker bransjeforeningen Arbeid & Inkludering ytterligere fokus på å tilby våre medlemsbedrifter skolering innen aktuelle tema som støtter opp om vår Veteransatsing.

Endel medlemsbedrifter har dedikert personell overfor vår Veteran satsing. Enten du er Veteran, ansatt hos NAV eller kanskje er foresatt mv; ta kontakt for mer informasjon til den aktuelle Arbeid & Inkludering medlemsbedriften nær deg. Klikk her for oversikt over kontaktpersoner.