A- A+
Gå til innholdet

Aktuelt og nyheter

Forskrift for Arbeidsforberedende Trening (AFT) er klar

Arbeidsdepartementet har nå kommet med den endelige forskriften for AFT-tiltaket. – Vi er glade for at dette nå er på plass, og vi tror dette vil bli et veldig bra tiltak, sier direktør Johan-Martin Leikvoll.

Ringer i Vannet søker ny medarbeider

NHO Service søker en ny prosjektmedarbeider, som skal ha ansvar for Vestfold og Buskerud og inngå i et team på 7 personer i Ringer i vannet.

God metodikk for integrering av flyktninger

– Metodikken Lørenskog kommune har utviklet er både praktisk og metodisk veldig bra. Den kan være til inspirasjon for flere, sier spesialrådgiver Gry Nielsen i Arbeid & Inkludering. Kommunen fikk 60 -70 % flyktninger fra Jobbsjansen og Introduksjonsprogrammet i jobb i 2015.

Kenneth Stien konstituert som direktør

Kenneth Stien er konstituert som direktør for Arbeid & Inkludering. Han starter i jobben 8. august. – Vi er meget tilfreds med at vi får Stien med på laget i en periode fremover. Han kjenner feltet svært godt og har bakgrunn, nettverk og erfaring som vil være viktig for bransjen, sier styreleder Petter Refsnes.

Aktuelle kurs og konferanser

"I tjeneste for Norge" - Styrket helse- og oppfølgingstilbud til NATO og FN-veteraner

To dagers klinisk emnekurs for leger, psykologer, relevante personellgrupper i NAV og ansatte i Arbeid – og Inkluderingsbedrifter.

På vei til jobb med traumer i bagasjen

Nytt og høyaktuelt kurs starter i september

Ny kursrekke i avklaringsmetodikken SIA

SIA (Strukturert Individuell Arbeidsvurderingsverktøy) er allerede tatt i bruk av over 50 av våre medlemsbedrifter.

Innføringskurs i Karriereveiledning

Karriereveiledning er en av de faglige grunnsteinene i arbeidsinkludering. Vi tilbyr et 3-dagers kurs i dette emnet.