A- A+
Gå til innholdet

Aktuelt og nyheter

Stadig flere på tiltak får en jobb

Det viktig å sørge for at de som sliter med å komme i jobb kan få muligheten. Det er en innsats vi lykkes stadig bedre med! skriver stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) i arbeids- og sosialkomiteen, og retter en stor takk til arbeidsinkluderingsbedriftene og arbeidsgivere i hele Norge som har jobbet systematisk og målrettet over tid for at det

Lettvint om lønnstilskudd

Christine Meyer oppfordrer i DN 21. februar Finansdepartementet til å åpne pengesekken. Hun vil bruke mer penger på lønnstilskudd. Det er grunn til å være skeptisk, skriver direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.

Rekordhøy overgang fra tiltak til jobb

Aldri før har så mange jobbsøkere gått fra tiltak til ordinært arbeid som i 2017, ifølge bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering. I NHO-bedrifter økte antall ansettelser kraftig, ifølge Dagens Perspektiv.

Skal vi gjøre 2018 til Arbeidsinkluderingsåret?

Regjeringen inviterer i sin nye regjeringsplattform til Arbeidsinkluderingsdugnad, men er de klare til å ta nødvendige grep for å innfri sin egen regjeringserklæring? spør adm dir i REKO AS Bjørn Kalmar Aasland i en kronikk i Trønderavisa 5. februar.

Aktuelle kurs og konferanser

Asperger syndrom i arbeid 21.-22. mars

Nytt, revidert kurs som passer for veiledere i alle sektorer som jobber med inkludering av personer med asperger syndrom i arbeid.

Vårens kurs fra Læringsnettverket ligger nå ute

Alle Læringsnettverkets metodekurs er åpne for alle og gratis for medlemmer i Læringsnettverket.

Alltid aktuelle kurs og konferanser.

Sjekk vår kurskalender